CELOR CE SIMT BUCURIA DE A TRAI

0721 809 156 / 0766 311 076

vineri, 4 decembrie 2009

Povestea Muntelui Shasta


Muntele Shasta este un masiv muntos dintre cele mai impunătoare, situat la extremitatea nordică a lanţului muntos Sierra Nevada din Ţinutul Siskiyou California de Nord, la aproximativ 53 km de graniţa cu statul Oregon.
Muntele Shasta este conul unui vulcan stins care se ridică la înălţimea de peste 4316 m deasupra nivelului mării şi este cel mai mare munte vulcanic din partea continentală a Statelor Unite.

Muntele Shasta este un loc foarte special în cea mai modestă accepţie a cuvântului, el reprezintă cu mult mai mult decât un simplu munte.
Muntele Shasta poate fi considerat unul dintre cele mai sacre locuri de pe această planetă.
Muntele este o sursă de forţă mistică a acestei planete, actualmente acest munte este o reprezentare fizică a Marelui Soare Central al acestui Univers.
Este un punct de concentrare al forţelor îngerilor, ghizilor spirituali, navelor spaţiale, maeştrilor Tărâmului Luminii şi căminul supravieţuitorilor Străvechii Lemurii care s-a scufundat în valurile Oceanului Pacific cu mai bine de 12.000 de ani în urmă.
Celor dăruiţi cu clarviziune, Muntele Shasta le apare înconjurat de o gigantică piramidă eterică purpurie, al cărei vârf se avântă în spaţiu mult dincolo de frontierele planetei şi ne conectează intergalactic cu Confederaţia de Planete pentru acest sector al Căii Lactee. Această piramidă uimitoare este de asemeni concepută ca propria sa versiune inversată să ajungă mult în profunzimea Pământului. Puteţi privi Muntele Shasta ca pe un punct focal central al Reţelei de Lumină planetare, prin care pătrunde marea parte a energiei provenite din centrul galactic şi universal, înainte de a fi disipată către alţi munţi şi de acolo direcţionată spre liniile de forţă ale reţelei.

Marea majoritate a vârfurilor muntoase, îndeosebi munţii înalţi sunt Faruri pentru Semnalele de Lumină care alimentează reţelele de Lumină ale acestei planete.

Lumini şi sunete stranii pot fi observate adesea venind dinspre munte. Nori lenticulari, umbre şi sunete neobişnuite măresc aura de mister a muntelui. Câteva tunele se întind până departe în interiorul măreţului munte. Muntele Shasta este şi căminul actualilor Lemurieni, supravieţuitori ai scufundării continentului Lemurian cu 12.000 de ani în urmă. Da, fraţii şi surorile noastre din Lemuria sunt reali, ei sunt bine şi sunt vii şi trăiesc în oraşul subteran "Telos", dedesubtul muntelui sacru Shasta.
Chiar înaintea scufundării propriului continent, pe deplin conştienţi de iminentul destin al preaiubitului continent, prin folosirea măiestriei lor în domeniul controlului energiei, al puterii cristalelor, sunetelor şi vibraţiilor, vechii lemurieni au excavat un vast oraş subteran în intenţia de a-şi păstra cultura, comorile şi înregistrările despre istoria vechiului Pământ, o istorie care s-a pierdut odată cu scufundarea Atlantidei. Odată demult, Lemuria era un vast continent mai mare decât America de Nord, care era unit cu părţi din California, Oregon, Nevada şi Washington. Acest uriaş continent a dispărut peste noapte în Oceanul Pacific cu peste 12.000 de ani în urmă, ca urmare a unui imens cataclism. Toţi locuitorii Pământului din acele timpuri considerau Lemuria ca fiind patria lor mamă şi mare fu jalea şi plânsetul lor când veni vremea distrugerii. Aproape 25.000 de Lemurieni au reuşit să se refugieze în interiorul muntelui, cel mai important centru administrativ al lor, înainte de scufundarea patriei lor mamă. Şi preaiubiţilor, voi cei care citiţi acum aceste rânduri, ştiţi în adâncul sufletului vostru că ei nu au plecat niciodată. Sunt tot aici în corpuri fizice nemuritoare, complet lipsiţi de limitări, trăind o viaţă pură şi paradisiacă aici pe Pământ.

Încă nu am înţeles, ca specie, că suntem doar oaspeţi pe această planetă.
Suntem oaspeţii graţioasei noastre Mame Pământ, care s-a oferit voluntar să asigure o platformă de evoluţie diverselor regnuri a căror existenţă a permis-o să se desfăşoare aici. Oamenii sunt doar unul dintre aceste regnuri. De la bun început s-a intenţionat respectarea tuturor regnurilor şi li s-a permis împărtăşirea egală a resurselor planetei.

Multe grupări spirituale îşi au sălaşul în zilele noastre lângă Muntele Shasta. Mulţi căutători ai adevărului care au simţit şi au auzit în inimi "Chemarea Muntelui", s-au mutat în această zonă, pe care au simţit-o a fi în sfârşit "Acasă". Scânteia amintirii îndepărtatei lor origini Lemuriene îi cheamă înapoi către fosta lor sursă de origine.

În zilele senine, Muntele Shasta, asemeni unei nestemate albe, poate fi observat de la o distanţă de 161 km. Locuitorii din vecinătate povestesc lucruri remarcabile despre vulcanul Cascadă care are o înălţime de 4316 m. Cele mai interesante poveşti se referă la misteriosul popor care trăieşte în interiorul muntelui. Se spune că ei sunt descendenţii unei societăţi străvechi aparţinând dispărutului continent Lemurian, care trăiesc la mare adâncime în interiorul muntelui în case circulare şi care se bucură de o sănătate şi o bunăstare nelimitată, cât şi de un veritabil spirit fratern. Ei şi-au păstrat cultura ancestrală.

Lemurienii care trăiesc în subteran, sub munte, sunt în general descrişi ca fiind înalţi şi graţioşi, au peste 2.13 m înălţime, cu păr lung si unduitor. Ei se îmbracă în haine lungi albe şi sandale, dar au fost văzuţi purtând şi haine viu colorate. Se spune că au gâturi prelungi şi corpuri zvelte, pe care le împodobesc cu minunate coliere decorative făcute din şiraguri de pietre preţioase. Ei şi-au dezvoltat al şaselea simţ care le permite să comunice între ei folosind percepţia extrasenzorială. Posedă abilităţi de teleportare şi se pot face la alegere invizibili. Limba lor maternă este limbajul din Lemuria, denumit Solara Maru. Ei vorbesc de asemenea o engleză impecabilă cu un uşor accent britanic. Au ales să vorbească engleza ca a doua limbă, deoarece se situează în America, acolo unde populaţia care locuieşte deasupra lor vorbeşte limba oficială engleză. Au devenit o civilizaţie care a ascens şi care trăieşte pe al cincilea nivel de vibraţie şi conştienţă.

Dr. M. Doreal a pretins cu ani în urmă că i-a vizitat pe Lemurieni în interiorul muntelui. El a relatat că a intrat într-un spaţiu de aproximativ 3,2 km înălţime, 32 km lungime şi 24 km lăţime. A scris despre lumina din interiorul muntelui că era asemănătoare unei zile însorite de vară, deoarece, aproape în centrul acelei peşteri imense, era suspendată o uriaşă masă luminoasă. Un alt bărbat a relatat că a adormit pe Muntele Shasta şi a fost trezit de un Lemurian, care l-a condus în interiorul muntelui către peştera sa, care era pavată cu aur. Lemurianul îi spuse acelui om că existau o serie de tuneluri, rămăşiţe ale vulcanilor care existau în interiorul pământului, ca nişte autostrăzi (căi de acces) - o lume în interiorul altei lumi.

Se presupune că Lemurienii deţin de 18.000 de ani controlul energiei atomice, au abilităţi telepatice şi clarviziune, au o ştiinţă şi o tehnologie electronică avansată. Tehnologia lor ne face pe noi, locuitorii de la suprafaţă să părem în comparaţie cu ei nişte bebeluşi. Ei controlează mental o mare parte a tehnologiei lor. Pe vremuri, ştiau cum să propulseze vapoarele cu ajutorul energiei radiate de cristale. Aveau flote aeriene şi puteau zbura spre Atlantida sau alte locuri. În zilele noastre, ei deţin o întreagă flotă de nave spaţiale numită "Flota de Argint", cu care intră şi ies din munte şi cu care se deplasează în spaţiul cosmic. De asemenea, posedă capacitatea de a-şi face navele invizibile şi inaudibile, pentru a evita detectarea lor de către forţele militare locale şi naţionale.

Mulţi oameni declară că au văzut lumini stranii pe munte. O explicaţie ar fi că ele provin de la navele spaţiale care pleacă şi vin încontinuu, dintr-un spaţioport aflat la mare adâncime în interiorul muntelui. Muntele Shasta nu este numai căminul Lemurienilor, ci şi un portal multidimensional interplanetar şi intergalactic. Deasupra muntelui, se situează un imens oraş eteric de Lumină numit Oraşul Cristal de Lumină al Celor Şapte Raze. La un moment dat, în viitorul nostru apropiat, de sperat în următorii doisprezece - douăzeci de ani, acest miraculos oraş de Lumină este destinat să coboare în tărâmul nostru fizic şi să devină primul oraş de Lumină manifestat în mod tangibil pe suprafaţa acestei planete. Pentru ca acest lucru să fie realizabil, locuitorii care vor trăi acolo vor trebui să-şi acordeze conştienţa la vibraţia sa.

Puteţi foarte bine să vizitaţi Muntele Shasta fără a fi citit sau auzit ceva despre Lemurieni, însă dacă aveţi vreo legătură din trecut cu ei, s-ar putea să trăiţi binecuvântarea unor revelaţii. În fiecare an, Muntele Shasta atrage vizitatori din toate părţile lumii, unii căutând spiritualitatea, alţii căutând să contemple măreţia şi frumuseţea minunilor naturii pe care le oferă "mama natură" în această deosebită regiune alpină.

Toată lumea este atrasă de mister, mai ales dacă este un mister legat de Muntele Shasta. Au existat de-a lungul timpului multe mituri şi legende fascinante despre acest gigant din nordul Californiei, iar solitarul munte parcă dormitează în continuare, păstrându-şi intacte secretele. De fiecare dată însă, o nouă povestire misterioasă reiese la suprafaţă, noi caractere apar, readucând misticul munte în centrul atenţiei. Aşa decurg lucrurile de ani de zile şi probabil vor rămâne aşa întotdeauna. Muntele Shasta are o tendinţă de a se revela pe sine doar acelora care respectă viaţa, se respectă pe sine pentru ceea ce sunt cu adevărat şi respectă Pământul şi toate regnurile care vieţuiesc laolaltă pe această planetă. "

"Pe parcursul investigaţiilor mele am întâlnit oameni fascinanţi, spuse Mr.Hamilton, care îmi relată mai multe întâmplări neobişnuite. Pe când investigam rapoartele despre locaţiile bazelor OZN, am întâlnit o fată blondă foarte drăguţă, cu ochii migdalaţi şi un şir perfect de dinţi mărunţi şi perfecţi care se numea Bonnie. Bonnie mi-a relatat o poveste incredibilă şi mi-a oferit un volum de informaţii de mare interes. Bonnie este sinceră, veselă şi raţională. Mi-a spus că s-a născut în 1951 într-un oraş numit Telos care era construit în interiorul unei cavităţi în formă de dom, aflată la o milă adâncime în pământ sub Muntele Shasta.

"Bonnie, mama ei (Rana Mu), tatăl ei (Ra Mu), sora ei Judy, verişorii Lorae şi Matox, trăiesc şi circulă în societatea noastră, reîntorcându-se cu regularitate înapoi în Telos pentru odihnă şi recuperare. Bonnie povesteşte cum poporul ei foloseşte maşinile de frezat pentru a săpa tuneluri în Pământ. Aceste maşini de frezat încălzesc roca până la incandescenţă şi apoi o vitrifică, eliminând astfel nevoia de racorduri şi stâlpi de sprijin. Un tunel tubular pentru transport este utilizat la interconectarea oraşelor care se află în diversele regiuni subterane din emisfera noastră. Trenurile care circulă prin tub sunt propulsate prin impulsuri electromagnetice care imprimă viteze de până la 3450 km/h. Unul din tuburi face legătura cu unul dintre oraşele lor aflate sub jungla Matto Grosso din Brazilia.

"Ei au culturi hidroponice (culturi făcute în apă şi nu în pământ) sub spectru integral de lumină în grădini asistate de automate. Hrana şi resursele din Telos sunt distribuite liber celor un milion şi jumătate de locuitori care prosperă într-un sistem economic în care nu există bani".

"L-am întâlnit pe vărul lui Bonnie, Matox, care, la fel ca şi ea, este strict vegetarian şi are aceeaşi atitudine în ce priveşte motivaţiile guvernului S.U.A". "Guvernul vostru împiedică în permanenţă deconspirarea oricăror descoperiri neobişnuite", spune el. Nivelul avansat de conştienţă şi de tehnologie Lemuriană îi ajută ca să rămână prudenţi şi neobservaţi.

"Ştiinţifico-fantastic? "Bonnie este o persoană reală", spuse Mr. Hamilton. "Mai multe persoane au putut-o întâlni în realitate. Ar putea fi relatările ei simple invenţii? Ce motiv ar avea? Nici nu caută publicitate şi deşi am dus-o la o grămadă de întâlniri cu diverse persoane, întotdeauna povestea aceleaşi lucruri fără să modifice semnificativ conţinutul relatărilor sale. În ultimii trei ani, au existat prea puţine variaţiuni în povestirile şi răspunsurile pe care le-a dat. Mi-a oferit o excelentă viziune tehnică de ansamblu asupra modului de construire a unui generator bazat pe cristale care poate extrage energie din mediul înconjurător. Tatăl lui Bonnie, Ra Mu, are vârsta de 300 de ani şi este unul din membrii consiliului de conducere din Telos."

"Multe dintre tunele sunt nesigure şi au fost închise. Toate tunelurile pentru transportul prin tub sunt protejate şi construite în aşa fel încât să respingă vizitatorii neinvitaţi. Este Bonnie în posesia răspunsurilor pe care le căutăm? Nu ştiu. Bonnie spune că i-ar plăcea să ne împlinească nevoia de dovezi şi va lucra cu mine la găsirea unei soluţii satisfăcătoare la această problemă, dar nu se îngrijorează dacă este sau nu crezută. Bonnie are simţul umorului, pare degajată şi bine echilibrată, deşi uneori devine meditativă şi misterioasă.

Atunci când Bill Hamilton a rugat-o pe "Bonnie" să descrie mai în detaliu sursele de putere pe care poporul ei le utilizează pentru a-şi propulsa echipajele de aşa-zise "farfurii zburătoare", ea a răspuns: "Multe sunt propulsate prin puterea cristalelor, mai ales vehiculele atmosferice. Vehiculele care circulă între planete sunt acţionate de câte un motor pe bază de ioni de mercur. Navele spaţiale pot atinge viteze ce depăşesc cu mult viteza luminii - pot pătrunde în hiperspaţiu - ceea ce înseamnă că se generează intrarea în dimensiunea a patra. Aceasta este controlată de un computer de bord care supraveghează intrarea şi ieşirea din hiperspaţiu," continuă ea. " Ştiu că sună simplist. Atunci când vă aflaţi pe o navă care intră în hiperspaţiu veţi auzi această vibraţie şi un urlet puternic, apoi nu veţi mai auzi nimic…"

Bonnie vorbeşte despre căminul ei, Telos, un oraş construit la o milă adâncime sub Muntele Shasta, California. "Acest oraş a fost construit chiar înainte de distrugerea continentului Lemurian. Atunci când preoţii şi savanţii Lemuriei au realizat scufundarea iminentă a continentului lor, au făcut o petiţie unui grup numit Reţeaua Agartha, care controla toate oraşele subterane. Au cerut permisiunea să-şi construiască propriul oraş dedesubtul Muntelui Shasta. Acolo se aflau o serie de peşteri speciale. Am decis să lărgim aceste peşteri pentru a le mări şi a le face mai locuibile. În prezent trăiesc acolo un milion şi jumătate dintre ai noştri".

Mai sunt atât de multe de spus despre grandiosul Munte Shasta!

Telos este descris in carti ale autoarei Aurelia Louise Jones:

marți, 10 noiembrie 2009

Activam Portalul Trandafirului pe frecventa 11:11:11

Deschiderea Portii Trandafirului
11:11:11
Arhanghelul Mihail prin Celia Fenn
Meditatia Mariei Magdalena

Iubiti Lucratori intru Lumina, intrati intr-un moment sacru, deoarece lumina creste. Acesta este momentul in care Poarta Sacra a Trandafirului incepe sa se deschida si voi incepeti sa va aliniati cu Matricea Creatiei Cosmice, in pregatirea voastra pentru pasul final al Calatoriei Evolutiei si Transformarii.
Acest portal 11:11:11 este unul deosebit de puternic, deoarece este cu adevarat un 11:11:11. Energiile triple reprezinte un punct de activare ale energiilor Luminii Christice Divine. In acest moment va exista o “explozie” de stralucire si veti incepe sa activati Poarta Stelara sau Portalul Trandafirului, care va fi punctul vostru de conexiune cu Constiinta Cosmica.
Dragii mei, in aceasta faza a transformarii, v-ati activat amprenta originala a perfectiunii din AND-ul vostru, v-ati echilibrat energiile masculine si feminine si v-ati activat complet corpul de Lumina. V-ati activat glanda pineala si ati inceput procesul transformarii acestei glande in noua sa forma energetica cristalina, astfel incat sa poata primi si transmite frecventele inalte ale luminii cristaline.
Acum, incepeti sa deschideti petalele Trandafirului din campul vostru energetic si sa formati o poarta stelara aurica, ce va va permite accesul direct si colectiv la Lumina Cosmica a “Unicului”.
Pe masura ce creati acest tipar coerent al Frumusetii, in interiorul corpului vostru energetic, la fel se intampla si cu Planeta care incepe sa creeze aceasta poarta stelara, in regiunea pe care voi o cunoasteti ca Polul Sud.
Dragii mei, acesta este punctul culminant al Misterului Trandafirului Sacru, al Flacarii Gemene si al Activarii Codurilor Sfantului Graal.
Trandafirul Sacru este simbolul Constiintei Christice Inaltate, deoarece codifica Adevarul Sacru despre cine sunteti si procesul inaltarii voastre.
Haideti sa va explic si altfel.
Codurile Luminii ale Sfantului Graal activeaza potentialul corpului fizic de a purta Flacara Aurie a Constiintei Christice. Acest lucru este simbolizat si prin Potirul Auriu.
Voi, voi insiva, in corpul vostru fizic iluminat sunteti “potirul” ce contine Lumina infinita si aurie a Spiritului.
Simbolul Sacru al invataturilor Cristului inaltat este un Trandafir intr-un potir. Dragilor, Trandafirul este canalul spinal al corpului vostru de Lumina, ce culmineaza in “Floarea” vietii, Poarta Stelara ce conecteaza divinitatea voastra cu Constiinta Cosmica Divina a Matricei Creatiei Cosmice.
Acest Trandafir – in traditia estica, floare de lotus – deschide crearea unui portal catre Constiinta Cosmica si a fost cunoscut de catre antici, ca o parte schitei „Divinului Uman” sau a Ingerului Uman. Multe practici spirituale antice au fost create pentru a ridica puterea in canalul spinal al luminii si pentru a deschide „inflorirea” Portalului Geometric Sacru cunoscut ca si Poarta Stelara a Trandafirului.
Schita acestei flori a fost codificata in marile catedrale ale Frantei, ca Notre Dame de Chartres, care onoreaza invataturile “Doamnei Noastre”, Lumina Feminina Christica a Mariei Magdalena si a partenerului sau, Yeshua ben Josef.
Astfel, Dragilor, Trandafirul Sacru al Florii Vietii este Poarta Stelara Cosmica pe care voi incepeti sa o creati si sa o deschideti in campul energetic al Sufletului Stelar, asa cum voi si planeta voastra sunteti renascuti in Marele Trandafir sau Floare Cosmica. Aceasta este Geometria Armonicii Portii Stelare, care va facilita inaltarea voastra finala in Inima si Mintea Cosmica si in crearea si experimentarea completa a Noului Pamant.
Iubiti Lucratori intru Lumina, pe masura ce activati Trandafirul Sacru este nevoie sa mentineti vibratiile cele mai inalte ale Pacii si Iubirii.
In aceasta perioada, voi creati in corpul vostru spiritual sau in campul energetic, un model geometric sacru, creatie a celor mai inalte frecvente disponibile oamenilor, in acest moment. Acest tipar al coerentei inalte trebuie mentinut de energia fizica a coerentei si integritatii, iar daca nu faceti acest lucru, energiile se vor dezechilibra si foarte repede vor genera haos.
Daca acest lucru se intampla dragilor, nu intrati in panica, frica sau depresie.
Reveniti in centru, in Inima asa cum v-am invatat, respirati adanc, conectati-va cu Flacara Aurie a Constiintei Cristice si a energiei Iubirii Neconditionate. Conectati-va cu Inima Sacra a energiei interioare, echilibrati- va energia masculina si feminina prin intentie si intrati in Uniunea Sacra a Sufletului si a Spiritului vostru, exact asa cum v-am invatat. Astfel, va veti intoarce la tiparele Coerentei, Gratiei, Frumusetii si Integritatii.
Pentru ca voi sunteti Trandafirul Sacru, voi sunteti Frumusete, Coerenta, Gratie si Pasiune. Sunteti iubirea Divina, intruchipata in forma umana.
In aceasta perioada 11:11:11, cei care sunt pregatiti sa inceapa creatia Trandafirului, sau sa desfaca petalele Luminii se vor uni in Poarta Stelara a Trandafirului Luminii si Constiintei cosmice.

Arhanghelul Mihail

Meditatia Trandafirului Sacru pentru 11:11:11,
data de „Doamna noastra” Maria Magdalena,
ca Invatator al Constiintei Christice

Iubite Flori de Lumina si Iubire, ati ajuns intr-un moment sfant, cand sunteti pregatiti sa deveniti Trandafirul Sfant.
Va cer acum sa fiti alaturi de mine si sa-I permiteti energiei Christice radiante sa patrunda in fiinta voastra si sa deschida Trandafirul Constiintei Cosmice. Aceasta a fost lucrarea pe care am facut-o impreuna cu Iubitul meu, cu scopul de a va ridica constiinta la punctul in care puteti sa imbratisati, cu adevarat, aspectele divine si cosmice ale fiintei voastre. In acest punct unde stiti in adancul inimii si al sufletului ca sunteti, Voi Sunteti Raiul pe Pamant si Trandafirul Luminii Cristice.

Asadar, asezati-va in liniste si respirati profund.
Concentrati- va in Inima
; ea e frumoasa si sacra si simtiti fluxul energiei Divine cum se misca prin voi.
Sunteti frumosi si sunteti iubiti, foarte iubiti. Simtiti aceasta iubire prin fiecare celula a corpului si in fiecare aspect al fiintei care sunteti in dimensiunea Luminii. Sunteti atat de profund iubiti. Respirati si iubiti. Simtiti asta in inima. Este cel mai bine sa inspirati adanc pe nas si sa expirati pe gura, lasand Lumina sa se miste prin voi. Sunteti iubiti.
Ramaneti asezati in acest fel si respirati timp de cel putin zece minute.
Dupa aceea, corpul ar trebui sa fie nemiscat, iar mintea golita.
Acum, concentrati- va din nou pe inima si cereti-i Sinelui Superior sa se alinieze energiilor feminine si masculine din interiorul vostru.
Simtiti explozia radiantei extatice care se produce in inima si care se extinde in tot corpul, pana la cea mai de jos chakra si pana in pamant, pana la Steaua Pamant. Sunteti impamantati si conectati cu Pamantul. Simtiti cum iubirea curge din inima voastra pana la Pamant si inapoi in inima.
Inspirati acea iubire, in toata fiinta voastra.
Acum, pe masura ce va desfatati in aceasta minunata iubire, simtiti de jur imprejurul vostru energia Gratiei Divine. Sunteti tinuti in Gratie si in Frumusete si aveti incredere absoluta ca sunteti ajutati si calauziti de Lumina Divina din interior.
Acum simtiti canalul din corpul de Lumina, care se aliniaza coloanei vertebrale si impingeti aceasta energie a Iubirii pana in partea de sus a canalului, prin inima, pana la chakra coroana.
In acest punct, simtiti cum se activeaza glanda pineala si cum se produce o explozie de lumina si iubire, iar acea lumina merge in sus, in timp ce petalele Trandafirului incep sa se deschida.
Este cea mai frumoasa si extatica experienta, daca sunteti pregatiti sa primiti Iubirea Divina care se va revarsa in voi, in inima voastra si apoi in pamant.
Veti simti cum se deschide Trandafirul, de jur imprejurul vostru.
Culorile se vor roti in jur si veti simti miscarea, pe masura ce sfera spiritului se restructureaza in tiparele de geometrie sacra a Trandafirului Sacru.
Dragi copii ai Luminii, sa stiti ca sunteti iubiti.
Sa stiti ca acest Trandafir de Lumina va fi vehiculul spiritului si al sufletului, care va va ridica in constiinta cosmica.
Sarbatorim alaturi de voi deschiderea Trandafirului. .. floarea iubirii.
Simtiti cum aceasta restructurare va va deschide spre Matricea Creatiei Cosmice, marele pantec al intregii creatii.
Veti sti, asa cum ati stiut mereu, propria voastra esenta si veti deveni una cu Lumina Divina a Creatiei.
Iubiti copii ai Luminii, acestea au fost lucrarea si scopul meu si al iubitului meu. Si am reusit. Acum suntem aici pentru a va aduce aceste simple cuvinte, care vor incepe sa aprinda secventa de desavarsire a codurilor Graalului, in cei care sunt pregatiti sa-si accepte transformarea si sa se contopeasca cu Noul Pamant.
Pentru noi, acesta este un moment de mare bucurie, pentru ca vedem desavarsirea a ceea ce am venit sa facem acum doua mii de ani. Si ne bucuram nu numai pentru ca vedem cum se finalizeaza lucrarea noastra, dar si lucrarile multor altora care au servit Planului Divin, pentru evolutia si inaltarea voastra la Floarea de Lumina care sunteti.
La finalul acestei meditatii, sa stiti ca procesul a inceput.
Respirati profund si intoarceti-va atentia in inima. Respirati din nou adanc si permiteti-i constiintei sa se concentreze din nou pe intreg corpul.
Iubitilor, sa stiti ca pe masura ce Trandafirul se deschide in sfera spiritului, veti simti o minunata schimbare. Va veti simti in siguranta, va veti simti iubiti, veti simti ca sunteti conectati cu Iubirea Noastra si veti sti ca totul este bine, indiferent prin ce va trebui sa treceti. Veti simti Lumina in inima si va veti bucura de viata, pentru ca veti simti bogatia si abundenta binecuvantarii Divine.
Sunteti cu adevarat acasa, langa iubitii vostri.
Dar, asa cum vi s-a spus, este nevoie ca acum sa traiti in integritate absoluta si in adevarul cel mai curat, oricare ar fi Adevarul vostru.
Spuneti-va Adevarul si traiti in acest Adevar.
Va fi nevoie sa fiti Treji si Constienti si sa discerneti, va trebui sa fiti deschisi, iubitori si sinceri. Pentru a accepta Trandafirul Luminii in sfera spiritului vostru, va trebui sa traiti in Pura Etica si Integritate, iar tot ce nu se afla in sfera celei mai inalte integritati, va crea dezacorduri si dizarmonie, care nu pot fi redresate decat intorcandu-va la starea de Gratie si Iubire si Armonie, stare care e rezultatul celei mai inalte Integritati, Iubiri si a celui mai inalt Adevar.
Astfel, va lasam cu mare bucurie!
Sunteti iubiti. Sunteti Frumosi. Sunteti Lumina Divina. Sunteti Trandafirul Sacru!
Maria Magdalena

miercuri, 4 noiembrie 2009

Comunicarile lui Matei despre schimbari viitoare

19 octombrie, 2009

Cu salutari pline de iubire, va vorbeste Matei, din partea tuturor sufletelor de pe acesta statie. Ati asteptat foarte, foarte, foarte mult – mult mai mult decat va dati seama – ocazia extraordinara care se afla acum la orizontul vostru apropiat. Timp de cativa ani, diversi mesageri ai Luminii v-au vorbit despre civilizatiile avansate din punct de vedere spiritual, intelectual si tehnologic, care va inconjoara – in curand veti auzi acest adevar din partea unor persoane din lumea voastra, in care aveti incredere si pe care le respectati.
Membrii consiliului suprem care au conceput planul global al Erei de Aur a Pamantului au tinut sub observatie ritmul fluxului constientei colective si au convenit ca se apropie ziua in care prezenta fratiei voastre celeste trebuie sa devina unanim cunoscuta. Exista „ferestre deschise” din punct de vedere universal, care ofera salturi in constienta si claritate spirituala care sa-i permita unei civilizatii sa se inalte spre o densitate superioara. Aceste ferestre au fost deschise si inainte pentru locuitorii Pamantului, dar s-au inchis din cauza intunericului care invaluise planeta si care nu le permitea oamenilor sa priveasca in sus catre stele, in loc de in jos, catre „picioarele de lut”. Acum a venit timpul pentru deschiderea unei alte ferestre, dupa cum a fost ordonat de catre Fiinta Suprema a acestui Univers. Pamantul va zbura prin aceasta fereastra, in drumul sau catre densitati superioare, in care iubirea, pacea si armonia reprezinta baza vietii. In iubirea sa pentru toate sufletele ce o locuiesc, planeta Pamant doreste ca aceste suflete sa o insoteasca.
Pentru a putea respecta cadrul temporal energetic al oricarei ferestre deschise, este necesara o evolutie controlota si sunt multe de facut, inainte ca aceasta fereastra sa se inchida, la sfarsitul anului 2012.
Repet, zborul Pamantului prin deschidere si spre destinatia sa in cea de-a cincea densitate este asigurat – depinde de sufletele individuale sa-si organizeze propria calatorie.
Rezistenta tenace a mintilor intunecate dintre voi a reusit sa acopere inselaciunea imensa care a tinut oamenii in sclavie, timp de milenii. Fortele intunecate stiu ca au pierdut razboiul pentru dominatia mondiala , dar batalia lor continua inca, pentru indivizii care nu au tinut cont de mesajele sufletelor lor, de a „vedea lumina”. Strategia actuala a marionetelor intunericului este aceea de a starni furie, confuzie si invrajbire – in antiteza cu spiritul care poate vedea si folosi ocaziile pentru schimbarea de buna voie – si chiar daca mici fragmente ale coruptiei si depravarii omniprezente resusesc sa isi faca loc la stiri, se face inca foarte mult pentru a pastra masele in stare de inselaciune, suprimate si adormite intr-un mod constient.
Deoarece acest lucru nu corespunde cu dorinta Pamantului pentru sufletele sale dragi, consiliul de planificare globala, in colaborare cu fiintele evoluate spiritual, aflate printre voi, a hotarat sa inverseze ordinea a doua parti importante ale programului.
Initial se planificase ca expunerea controlului exercitat de intunecati ,asupra multiplelor probleme lumesti sa-i trezeasca pe cei adormiti , urmand apoi revelatia ca noii-veniti de pe taramuri indepartate au sosit pentru a va ajuta sa faceti curat si sa indepartati toata mizeria din lumea voastra. Dar trezirea maselor nu se petrece atat de repede, pe cat ar trebui si, pentru ca timpul este foarte important, s-a hotarat ca aceia care sunt cei adormiti adanc, sa fie zdruncinati tare, cu ceva ce nu poate scapa atentiei generale – si anume, prin recunoasterea de catre guvernele voastre, a existentei altor fiinte inteligente in Univers.
Conform informatiilor pe care le-am primit referitor la „dezvaluire”, aceasta va fi mai curand la scara mica si nu dramatica, cum ar fi deconspirarea simultana a unei flote de nave spatiale, sau o armata de vizitatori care aterizeaza. Si nici nu va exista o intensificare imediata a interactiunilor cu fratii si surorile de pe taramuri indepartate – prezentarea lor se va desfasura incet, fara un impact neasteptat asupra unei lumi in care scepticii si necredinciosii nu vor intimapina aceasta veste, cu acelasi entuziasm cu care o veti face voi. Intelepciunea dicteaza precautie, astfel incat suspansul si indoiala sa nu degenereze in haos si spaima.
Intunecatii stiu ca, odata ce acest adevar indelung negat nu mai poate fi dezmintit, acest lucru va deschide cutia virtuala a Pandorei, ce contine toate activitatile lor reprobabile de secole. Astfel, chiar daca lucratorii intru Lumina vor saluta, in sfarsit, cu netarmurita bucurie, faptul ca prezenta altor civilizatii este confirmata public, mintile intunecate se vor agita frenetic, de teama. Fiind marionete ale fortelor intunecate din afara planetei, ei stiu ca frica constituie un obstacol intre Lumina si constienta si, dintotdeauna, scopul acestui puternic camp de forta al negativitatii a fost acela de a captura sufletele, acaparandu-le lumina. Marionetele lor vor depune toate eforturile pentru a convinge populatia ca fiintele extraterestre sunt de temut, ca ele au venit aici pentru a cuceri si a inrobi.
Puternica voastra legatura cu toate sufletele din acest univers va va permite sa indepartati frica, in fata careia indivizii care nu sunt iluminati, pier. Lumina euforiei voastre nu numai ca va atinge tot ceea ce va inconjoara, dar va radia si in afara, spre univers si, prin legea atractiei, va aduce inapoi energie „asemanatoare” , care ii poate atinge pe aceia care au cazut prada capcanei minciunilor aducatoare de spaima.
Lumina le poate deschide inimile si le poate permite sa-i intampine cu bucurie, pe vizitatorii care au venit pentru a va sprijini inaltarea din cea de-a treia densitate, in care domneste intunericul. Este adevarat ca Dumnezeu le-a spus acestor alti copii ai Sai sa va ajute, dar ei o fac cu mare bucurie si iubire, astfel incat voi toti sa va puteti trezi la locul vostru potrivit, in cadrul familiei noastre universale.
Datorita faptului ca cinstim pe fiecare dintre numeroasele suflete curajoase din toata lumea voastra care ajuta fortele luminii, rareori evidentiem o singura persoana pentru asemenea recunoastere. Vorbind din partea sufletelor de pe aceasta statie, voi face acest lucru acum pentru David Wilcox , datorita faptului ca el explica atat de bine interconexiunea intregii existente, modul in care stiinta si spiritul sunt unul si acelasi lucru , precum si faptul ca toata experienta incarnarii este parte din constienta universala.
Acum voi trece la lamurirea altor aspecte, ceruta atat de Lucratorii intru Lumina „experimentati” , cat si de noii cautatori spirituali.

INTREBARE : Cat de repede vor veni imbunatatirile aduse vietii pe Pamant, dupa ce va fi unanim cunoscuta prezenta altor civilizatii?
In spatele usilor inchise, multe imbunatiri sunt deja in stadiu incipienta, ca sa spunem asa, dar cele mai evidente schimbari ale mediului si ale vietii pe Pamant, pentru masele indelung exploatate, vor aparea atunci cand fratii si surorile veniti din departari vor lucra impreuna cu voi, pentru introducerea unor tehnologii a caror viteza si eficienta va vor uimi.
INTREBARE : In ce masura vom recunoaste schimbarile viitoare, daca nu avem o intelegere spirituala avansata, cum ar fi amintirea altor vieti sau cunoasterea misiunii noastre principale in aceasta viata?
Veti recunoaste multe schimbari! Figuri proeminente ale guvernelor sau ale altor „autoritati” vor iesi brusc din scena, in timp ce altii vor fi inlocuiti ca parte a procesului de reforma. Negocierile vor lua locul luptei intre natiuni si razboaiele civile se vor domoli, ca urmare a hotararilor luate. Criticile aduse presedintelui Obama vor inceta. Bandajarea unui sistem economic mort va lua sfarsit si acesta va fi inlocuit de un nou sistem. Tehnologiile care au fost impiedicate sa se dezvolte pe cai necinstite, vor deveni disponibile pentru implementare.
Poluarea in toate formele sale subtile va fi eradicata, unele aspecte mai repede, altele treptat. Noxele din aer, apa si sol vor fi curatate si puritatea va fi regasita. Alte tipuri de poluanti, care au facut viata un iad pe Pamant si care vor disparea acum treptat, includ sistemele de armament, controlul vremii, materialele radioactive, bolile concepute in laborator, rapoartele media manipulatoare, saracia, „distractiile” violente, asasinii controlati mintal, subjugarea femeilor, ura, crimele , satanismul, legile si sistemele juridice injuste, drogurile ilegale si cu prescriptie medicala, cruzimea fata de animale – TOT ceea ce a fost planificat de catre intentia intunecata va disparea!
Cu toate acestea majoritatea populatiei va fi martora schimbarilor din ce in ce mai numeroase si nu va gandi, „Toate acestea se intampla datorita intelegerii spirituale avansate in constienta colectiva”. In realitate, tocmai constienta ridicata si claritatea spirituala a omenirii de pe Pamant reprezinta baza TUTUROR schimbarilor! Niciuna dintre schimbari nu s-ar fi putut infaptui, fara dorinta VOASTRA de a trai in pace unul cu celalalt si in armonie cu Natura, pe o planeta careia i s-au redat sanatatea si frumusetea initiala! Dupa cum v-au transmis multi dintre mesagerii Luminii, voi ati ales sa fiti aici, tocmai pentru a crea acest tip de lume.
INTREBARE : Ce penalizari vor primi oamenii, atunci cand trec in Nirvana, datorita faptului ca au ales sa faca asta, in loc sa accepte adevarurile ce urmeaza sa fie revelate?
Niciodata nu se aplica niciun fel de penalizare! Indivizii ale caror alegeri din viata constienta nu au fost in conformitate cu contractele incheiate de catre sufletele lor primesc oricat de multe ocazii au nevoie, pentru a „indrepta greseala”, iar indreptarea greselii constituie intotdeauna alegerea oricarui suflet. Stiintific vorbind, vietile multiple reprezinta fizica universala in actiune. In contextul lui Dumezeu a-toate-cunoscator, a-toate-iubitor si omniprezent – ceea ce reprezinta o forma mai personalizata si la fel de precisa de contabilizare - vietile multiple reprezinta o Gratie Divina, care este oferita fiecarui suflet din Univers.
Multi oameni vor alege sa paraseasca aceasta viata, in loc sa accepte ca ceea ce au fost invatati este gresit. In mesajele anterioare, am declarat ca dezvaluirea adevarului in legatura cu originea religiilor va reprezenta cea mai mare provocare, atat pentru credinciosii devotati, cat si pentru Lucratorii intru Lumina. Am mai spus si ca, atunci cand veti intalni cea mai accidentata zona a caii voastre in cea de-a patra densitate, o veti intampina bine pregatiti, pentru a evita singuri gropile, cat si pentru a-i ajuta pe ceilalti sa le depaseasca mai in siguranta.
INTREBARE : Cati oameni se vor inalta odata cu Pamantul? Moartea atat de multor indivizi care pleaca nu va da nastere la framantari si nu va avea o influenta destabilizatore asupra planetei? Numarul sufletelor care se vor inalta cu corp fizic, odata cu Pamantul, nu poate fi prevazut cu precizie, dar putem spune, cu siguranta, ca aceia care aleg sa nu o faca vor linisti agitatia, iar acest lucru va stabiliza planeta. Toti cei care insotesc Pamantul catre densitatile superioare au absorbit Lumina – iar acest lucru le-a dat posibilitatea sa faca aceasta calatorie – si pentru ca ei stiu ca legaturile iubirii sunt la fel de eterne ca si sufletul insusi , nu vor mai jeli pentru „pierderea” oamenilor iubiti, care intra in lumea spiritelor. Mai mult decat atat, in vibratiile superioare ce insotesc calea inaltarii, conexiunile telepatice se vor deschide din nou si vizitele intre sufletele de pe Pamant si cele din Nirvana vor deveni un lucru obisnuit.
Sa va mai spun inca ceva. Pe langa infuzia indispensabila de Lumina primita de la alte civilizatii, vor avea loc si evenimente geofizice care vor stabiliza planeta. Atunci cand toate rezervele de negativitate au fost eliberate si energia transmutata in Lumina, nu va mai fi nevoie de acest fel de evenimente. Si va rog sa NU va faceti niciun fel de griji despre planeta X, Niburu, o „stea cenusie” sau un corp ceresc, oricare ar fi numele acestuia, care s-ar ciocni cu Pamantul.
INTREBARE : Cand Pamantul ajunge la o anumita frecventa, cei intunecati si ceilalti care nu accepta Lumina vor muri deodata?
Exista o frecventa sau nivel vibrational la care corpurile pe baza de carbon nu pot supravietui, si astfel marionetele intunericului vor muri intr-un interval foarte scurt de timp. In unele cazuri, acest lucru inseamna pur si simplu ca noi clone nu le vor inlocui pe cele care se strica. Dar majoritatea oamenilor care vor pleca sunt credinciosi ferventi, ale caror vieti isi vor pierede sensul fara credintele lor, corpurile lor vor muri la diferite date, depinzand de abilitatea fiecaruia de a aborda imensul stres emotional si mental, determinat de revelarea adevarului despre religii. Odata ajunse in Nirvana, toate aceste suflete dragi vor deveni constiente de adevaruri si vor alege constient sa le tina minte la urmatoarea lor reincarnare.
INTREBARE : In Era de Aur, va mai fi nevoie de o guveranare, asa cum avem acum?
Un sistem de guvernare organizat de la nivelul comunitatii la cel multidimensional va servi pentru comunicare, coordonare si cooperare. Caracterul moral si spiritual, intelepciunea si viziunea conducatorilor; extinderea jurisdictiilor, folosirea autoritatii , procedurile electorale, sistemele juridice si legale – si, cel mai important, satisfactia popoarelor guvernate vor constitui schimbari binevenite fata de guvernarea curenta!
INTREBARE : Daca temperatura generala la nivelul densitatilor superioare este moderata, inseamna ca nu vom mai avea munti acoperiti cu zapada si sporturi de iarna?
In niciun caz ! Asta ar insemna variatii mici in topografie si, cu siguranta, muntii vostri Himalaya, Alpi, Anzi si Stancosi nu vor fi adusi la nivelul marii! Extremele actuale intre deserturi arzatoare si climat sub zero vor deveni treptat mai moderate, ajungandu-se la o gama de temperaturi confortabile, dar muntii acoperiti de zapada si sporturile de iarna nu vor disparea, pentru ca acele minunate peisaje care inspira veneratie si acele preocupari atat de placute sunt aspecte dorite ale vietii pe Pamant. Tineti minte ca, in termenii iluzorii ai timpului vostru linear, voi ajutati la crearea lumii pe care VOI o doriti, dar in realitatea continuumului, acea lume deja EXISTA! Si ce lume minunata si grandioasa ati facut!
INTREBARE : Ce se reincarneaza si/sau supravietuieste mortii, din forma materiala?
Sufletul nemuritor. Originea a tot ceea ce reprezinta existenta naturala, in intregul cosmos, o reprezinta energia Luminii/iubirii pure a Creatorului. Ce difera de la un suflet la alt suflet sunt inteligenta sau capacitatea de a gandi, ca si evolutia spirituala, dar ingredientele din care sunt facute toate provin, de fapt, din aceeasi sursa. De la arhangheli, la stele, de la oceane, la insecte, de la flori, la munti, absolut toate sunt un suflet – nu au un suflet, SUNT un suflet. Niciodata nu va putea fi distrusa energia unui suflet, ci doar directionata intr-o alta forma. Dupa cum apa se poate schimba in vapori sau in gheata si bolovanii pot deveni nisip sau pietricele, dupa cum plantele cresc, mor si fertilizeaza solul in care vor creste alte seminte, asa isi poate sufletul, in orice etapa a evolutiei sale, schimba forma sau poate exista ca energie libera. Cu cat este mai evoluata o civilizatie, cu atat mai evoluat este nivelul fiecarei forme de viata din acea lume si fiecare forma isi stie locul in Unimea simbiotica, in cadrul careia infloreste intreaga viata.
Sa facem o mica digresiune si sa discutam despre animale, care isi stiu locul in familia sufletelor. Probabil ca in aceste zile zbuciumate, schimbarea este mai evidenta in regnul animal, decat in lumea oamenilor. Fotografiile si filmele care circula pe Internetul vostru arata ca unele dintre speciile de animale de prada dau semne de prietenie fata de cele care le-ar putea fi victime– avand chiar exemple ocazionale de protectie intre specii si ingrijire intre cele doua grupuri - dupa cum exista la fel de bine si cazuri in care animale „fioroase” se comporta prietenos cu oamenii. Aceste animale raspund vibratiilor superioare dominante pe Pamant si astfel instinctele lor devin mai pasnice.
Să ne intoarcem la intrebarile cititorilor:
INTREBARE : Care este diferenta dintre emotiile din cea de-a patra si cea de-a cincea densitate si cele din a treia densitate?
Pamantul este una dintre scolile elementare ale acestei galaxii, pentru experimentarea dualitatii, spectrul emotiilor care descriu comportamentul extinzandu-se de la dumnezeiesc la rau – sa nu judeci persoana, dar sa-i descrii faptele – si sufletele evolueaza spre densitati superioare, prin depasirea raului si imbratisarea dumnezeiescului. Emotiile sunt mai intense si mai pure la densitati superioare si exista numai cele care pot fi numite pozitive, cum ar fi iubirea, bucuria, respectul, admiratia, compasiunea – emotii care dau nastere la generozitate, cinste, intrajutorare, iertare, loialitate si cooperare. Pe acesta statie si noi simtim tristete, atunci cand vedem suflete dragi aflate in suferinta, sau ranindu-se unele pe altele, ori refuzand Lumina, dar aceste sentimente triste nu se pastreaza pe statiile superioare, datorira faptului ca energia iubirii si a bucuriei sunt mult mai intense.
De asemenea, emotiile densitatilor superioare s-ar putea spune ca sunt dezinteresate, in timp ce intr-a treia densitate perceptia situatiei unei alte persoane este deseori legata de modul in care este afectat sinele personal. De exemplu, prietenul vostru cel mai bun, a carui lipsa indelungata de serviciu a dus la o situatie disperata a familiei sale, tocmai si-a gasit o slujba pe pozitia la care va asteptati sa fiti voi promovati. Chiar daca s-ar putea sa simtiti cu adevarat bucurie pentru prietenul vostru, veti simti si invidie, dezamagire, descurajare, resentimente, furie si indoiala de sine – oricare sau mai multe dintre aceste emotii legate de sine putand fi la fel de puternice, daca nu chiar mai puternice, decat bucuria pe care o simtiti pentru prietenul vostru.
Cum se potriveste incarnarea cu procesele biologice ale lumii noastre, de exemplu, cum este legata entitatea incarnata de fetusul uman, sau de alta forma biologica gazda? Chiar daca sufletul se aplica oricarei forme de viata din intreg cosmosul, haideti sa vorbim numai despre sufletul uman pe Pamant. Sufletul, care este creat din esenta si din planul lui Dumnezeu, se poate bransa la mintea universala si poate trai oriunde energia este compatibila cu stadiul evolutiei spirituale. Embrionul reprezinta o forma biologica constienta numai de senzatiile fizice primitive, el creste si se transforma fizic si intelectual in fetus, in conformitate cu influenta genetica a parintilor sai, si emotional, in concordanta cu mediul lor emotional.
Intre incarnari, sufletele decid ce au nevoie pentru a echilibra alte vieti fizice si isi aleg parintii ale caror gene vor produce genul de corp necesar pentru experienta pe care au ales-o si a caror situatie va crea si celelalte conditii necesare. Un suflet poate pluti in jurul „parintilor” inainte de conceptie si poate intra in embrion sau fetus, oricand pe durata perioadei de gestatie. Sufletele pot conveni sa „imparta” durata sederii, unul dintre ele locuind in fetusul in dezvoltare, pana cand absoarbe vibratiile emotionale ale mamei si ale mediului acesteia, ceea ce poate satisface nevoia sufletului respectiv, pentru o viata intreaga fizica, dupa care, la un moment prestabilit - oricand inainte, in timpul sau imediat dupa nastere – sufletul respectiv iese si un alt suflet intra pentru a prelua rolul sufletului din corpul respectiv. Daca va ganditi ca toate partile care convin sa imparta o viata o fac din iubire neconditionata, acest gen de aranjament foarte temporar nu mai pare chiar atat de ciudat ca la prima vedere.
INTREBARE : Va exista o schimbare clara, prin care totul sa se transforme instantaneu si cei care „s-au calificat” sa se trezeasca intr-o noua realitate, avand corpuri noi? Se dezvolta cumva corpurile 4D inauntrul corpurilor 3D, aflate in inaltare treptata si care se vor transforma brusc in corpuri 4D?
Restructurarea celulara a corpurilor de la unele pe baza de carbon, la unele pe baza de cristal, sau schimbarea de la un corp 3D, la unul 4D se intampla treptat, deoarece capacitatea creierului din a treia densitate nu poate cuprinde credinta ca acest lucru se poate intampla intr-o clipita. Pe parcursul procesului de transformare, pot aparea anomalii fizice, care difera de la un individ la altul si care se pot datora uneia sau mai multor cauze; prin urmare, nu pot fi atribuite, in intregime, schimbarilor celulare care apar la absorbtia Luminii. Ce poate fi atribuit acestui proces este dorinta pentru o intelegere spirituala mai clara; o minte deschisa si iscoditoare; discernamant mai fin; constienta sporita a cunoasterii intuitive, mai putin interes acordat problemelor banale si un interes sporit acordat problemelor de importanta globala.
INTREBARE : Cum vor arata corpurile in cea de-a patra si a cincea densitate?
Din moment ce corpurile pot fi materializate in densitati superioare, in orice model pe care si-l poate imagina sufletul, vom incredinta acest raspuns corpurilor voastre. Pe masura ce avansati spre vibratii superioare, treptat corpurile voastre vor deveni libere de orice boala, membrele si organele pierdute vor fi restaurate, boala si modelul de imbatraire, precum si folosirea limitata a creierului vor fi scoase din ADN-ul vostru si aspectul final al adultilor vostri, care aleg asta, va fi cel al unui om de 30-35 de ani, cu un corp foarte sanatos, vibrant si tanar. Nu ne-ati intrebat, dar va vom spune oricum – toate personalitatile vor fi placute!
Pastrati in inima voastra aceste viziuni ale vietii pe Pamantul Erei de Aur, stiind ca, pe parcursul inaltarii voastre, aveti iubirea, protectia si indrumarea sufletelor luminate, din tot acest univers.
____________ _________ _________ ________
IUBIRE si PACE
Suzanne Ward

joi, 10 septembrie 2009

MAYASII ne vorbesc despre SFARSITUL TIMPULUI

Fiind un subiect foarte discutat , am considerat ca este util sa cunoastem explicatii oferite noua de mostenitorii si reprezentantii culturii mayase, una dintre cele mai complexe din cele cunoscute noua pe Pamant, la momentul actual.
Informatiile au fost prezentate pentru noi de catre Drunvalo Melkizedek, cel care a trait cu ei si impartasit cunostiintele lor.

"Mayasii au prezis ca pe masura ce ne apropiem de 2012, umanitatea va intra intr-un mare haos. Dar nu este niciun motiv sa va fie frica, nu este sfarsitul, este inceputul, dupa cum va veti da seama curand. Este inceputul unui nou ciclu, frumos si plin de speranta. Daca ne uitam in urma, descoperim ca acum, in lumea moderna, totul se dezintegreaza, exact asa cum au prezis mayasii. De exemplu incalzirea globala si faptul ca ne apropiem cu repeziciune de epoca de gheata; lumea financiara care este in colaps la nivel planetar; bolile mortale cum sunt sida si alti virusi pandemici; razboaiele recente, ... Conform mayasilor, toate acestea au fost prezise cu mult, mult timp in urma. Si ne apropiem de sfarsitul unui ciclu de timp care a durat mult, si cand acest haos se va termina... el are loc mereu, acest haos face parte din ciclul viatii, este ceva normal. Mayasii spun ca haosul din lume este doar inceputul, iar ceva mult mai maret decat ne putem inchipui este pe cale sa apara pe Pamant.
Va rog sa intelegi ca profetiile care urmeaza sa fie dezvaluite nu sunt fantezii ale calendarului mayas, ci se bazeaza pe trecutul civilizatiei mayase. Trebuie sa intelegeti situatia in care ne aflam, timpurile pe care le traim si ceea ce urmeaza sa apara. Nu mai este timp sa traim ca inainte, sa traim asa cum consideram ca este normal. Nu este. Ceea ce noi consideram a fi normal, dupa cum spun mayasii, nu se va mai intoarce niciodata. Ceea ce va inlocui aceasta realitate, este cu mult, mult mai măreţ.
Deci, sa fie sfarsitul epocii moderne, asa cum credeti conform calendarului mayas care prezice incalzirea globala si schimbari masive in 2012? Potrivit mayasilor, vor fi cutremure, dar vor fi si alte schimbari cu mult mai importante, extrem de frumoase si pozitive despre care nimeni nu vorbeste. Si nici oamenii de stiinta nu stiu despre asta. Dar sunt aspecte pozitive pe care mayasii si eu dorim ca voi sa le stiti.
Daca sfarsitul acestui ciclu va fi un dezastru sau o binecuvantare pentru omenire, asta va depinde de oameni.
In aceasta situatie totul depinde de felul in care oamenii percep aceasta experienta si cunostintele si intelepciunea unui corp constient care va conduce omenirea spre viitor.
Avem puterea de a ne decide viitorul acum. De fapt, aici si acum sunt singurele care ne dau posibilitatea sa facem posibila aceasta schimbare.
Exista un secret despre cum sa trecem prin aceasta experienta. Si pot sa spun asta printr-o propozitie, chiar daca multi nu vor intelege. Am s-o spun totusi.
Oamenii trebuie sa combine cunoasterea straveche cu cea moderna si asta va conduce la o constiinta mai puternica si mai evoluata. Acum traim in doua lumi separate una de cealalta. Cea veche si cea moderna. Traim unii langa altii si in acelasi timp avem nevoie unii de altii, de intelepciunea fiecareia dintre aceste lumi pentru a putea urca spre o constiinta mai inalta. Asta cere cooperare, iar lumea antica este gata sa o faca. Insa lumea moderna nu a inteles inca faptul ca are nevoie de stramosii sai, care sunt de fapt, lumea veche.
In lumea moderna, traim o viata sintetica si ma refer la faptul ca traim separati de natura, in masini si cu toata tehnologia. Si din cauza mandriei ca am realizat atat de mult in domeniul tehnologiei, nu ne putem da seama cum de oamenii acestia din triburi, care umbla desculti si abia se pot hrani, pot totusi afecta in vreun fel lumea moderna.
Daca ne uitam in jur, vedem ca totul in natura, inclusiv corpul uman, contine o serie de numere matematice, ce parta numele de numerele Fibonacci.
Voi vorbi despre geometria sacra pentru a intelege mult mai bine de ce este crucial ca lumea veche sa se combine cu cea moderna. Corpul uman contine aceasta serie de numere in milioane de locuri, in fiecare celula, ca sa nu mai vorbim de proportiile corpului nostru. Numarul de aur – 1,618... si el se intande la infinit. Este o proportie. Iar ea se gaseste nu numai in corpul uman, ci si in stele, in planete, in plante.
Fiecare celula din corpul nostru contine numarul de aur, asa ca in corpul nostru avem miliarde de numere de aur. Prin urmare, numarul de aur este foarte important pentru creatie. El este doar o idee, un concept, el nu exista propriu-zis.
Numerele Fibonacii – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 s.a.m.d. Avem un numar, pe care il adunam cu cel din spatele lui si obtinem un alt numar. Pe acesta il adunam cu cel anterior si tot asa mai departe. E simplu. Dar daca impartim numerele, vom avea proportii care se vor apropia de valoarea numarului de aur, fie cu putin sub, fie cu putin peste aceasta valoare.
Tineti minte ca discutia noastra a plecat de la intrebarea de ce lumea moderna are nevoie de cea straveche pentru a supravietui, asa cum spun mayasii.
Imaginea unei plante care atunci cand iese din pamant are o frunza. Apoi mai face una, apoi inca doua, apoi 3, apoi 5 frunze si apoi 8 flori. Sirul Fibonacci este evident in aceasta forma de viata. Intrebarea este: cum de a stiut aceasta planta ca dupa ce a facut 5 frunze, a trebuit sa scoata 8 flori? De ce nu 10, sau 12 sau mai multe? Raspunsul este ca s-a uitat in trecutul său si a vazut ca este 3, si ca daca adauga trecutul la prezent, care este 5, atunci rezultatul va fi 8. Stie exact care va fi viitorul. Si asta este exact ceea ce umanitatea va trebui sa invete sa faca acum. Este ca si cum lumea moderna este 5 si nu stie ce urmeaza, pentru ca este complet deconectata de la trecut. Dar cand se va reconecta cu trecutul, cu vechea lume, atunci va sti exact catre ce se indreapta. Nu putem sti ca ne vom extinde constiinta daca nu avem ajutorul vechii lumi. Este esential. Nu este o optiune. Trebuie sa ne conectam cu acea lume. Iar ei sunt complet pregatiti si stiu ca au nevoie de noi, numai ca noi nu stim ca avem nevoie de ei.
Poporul mayas avea cunostinte temeinice despre timp. Si ei spun ca in 2012 va avea loc nasterea noii umanitati.
Voi incepe acest capitol prin a spune din nou: calendarul mayas este cel mai precis calendar din lume si asta i-a uimit pe oamenii de stiinta din toata lumea. Si datorita acestei precizii, sute de mii de oameni incearca sa inteleaga sensul acestei date de 21 dec 2012. S-a tot spus ca atunci vor fi cataclisme naturale si ca lumea se va sfarsi.
Pentru a merge mai departe, trebuie sa va explic cine sunt membri Consiliului de Batrani mayasi din Guatemala. Exista 440 de triburi in Mexic, Honduras, Belize, Guatemala si fiecare dintre acestea au ales cate un conducator. Acesti 440 de batrani compun Consiliul, iar dintre ei, unul este ales sa conduca si sa reprezinte Consiliul si natiunea mayasa. Iar acesta este Don Alejandro Cirillo, el face parte din a 13-a generatie de samani. El stie mai mult decat, probabil, oricine altcineva de pe pamant despre poporul si cultura maya. Ca sa fie clar, mai sunt si alte consilii mayase, aşa cum este cel din care facea parte Huns Batsman despre care v-am vorbit, de asemenea, preot şi şaman. Acest consiliu reprezintă mai ales mayaşii mexicani şi am făcut multe ceremonii cu ei, după cum v-am mai spus. Şi munca lor este, de asemenea, foarte importantă pentru lume. Mai există alte consilii, mai mici în Honduras, Belize şi în alte părţi.
Pentru a începe să vorbesc despre ceea ce v-am explicat, vă voi spune o poveste pe care mayaşii mi-au spus-o mie pentru a v-o spune voua...este ca un râu curgător, schimbător dar care întotdeauna se îndreptă spre ocean. Vom începe să reducem prăpastia dintre modul în care lumea antică înţelege şi lumea modernă interpretează Soarele, Pământul şi Universul. Dacă veţi asculta ceea ce spun din inimă şi nu din cap, veţi înţelege ceea ce vă voi spune.
În iulie 2007 Don Alejandro şi soţia lui Elizabeth, au venit la mine în Sedona, pentru a mă întâlni. Vroiau să îmi spună despre profeţiile mayaşe şi să ceară ajutor pentru acestea.....
Consiliul Naţional al Mayaşilor din Guatemala, după cum spune Don Alejandro nu a spus nimic de 526 de ani. O tăcere foarte îndelungată. După cum vedeţi, întreruperea tăcerii mayaşe din această perioadă este foarte importantă pentru lume. Mai mult decât atât...tot ceea ce se ştie despre mayaşi trebuie dat la o parte/uitat pentru a putea vedea adevărul. Nu adevărul inventat de străini care nu nimic de a face cu conştiinţa mayaşă.

Iată ce mi-a spus Don Alejandro despre profeţia mayaşă din decembrie 2012. În primul rând este o fereastră a timpului în jurul acestei date de 21 decembrie 2012, pe care mayaşii o numesc Sfârşitul Timpului şi care durează 7 ani. Această fereastră a început, din câte am înţeles eu pe 24 octombrie 2007 dar nu ştiu cu siguranţă când se va sfârşi. Ceea ce ştiu cu siguranţă, este că noi trăim acum în această fereastră, numită Sfârşitul Timpului. Pe lângă asta, Don Alejandro a mai spus că probabilitatea ca profeţia mayaşă să înceapă la acea dată, 21 decembrie 2012, aşa cum cred cei mai mulţi, este destul de mică. A spus că va începe undeva în timpul acestei ferestre a timpului, adică în orice moment, de acum, şi că cel mai târziu în 2015. Nici una dintre profeţiile moderne nu a spus aceste lucruri. Mai departe, pentru a clarifica şi mai mult lucrurile, trebuie să înţelegem ce inseamnă de fapt decembrie 2012 şi pentru asta trebuie să vorbim despre Ordinea Echinocţiilor. Pentru unii dintre voi mayaşii folosesc cicluri de 5200 de ani; dacă înmulţiţi acest număr cu 5 ajungem la 26.000 de ani – asta este lungimea aproximativă a Ordinii Echinocţiilor. Iar ciclul de 5200 de ani pe care mayaşii îl folosesc este de fapt puţin mai mic; în acest calendar sunt roţi care se învârtesc în alte roţi cu viteze de deplasare/rotire diferite – una dintre ele este Ordinea Echinocţiilor, pe care o vom explica, în detaliu, imediat şi care se roteşte odată la aproximativ 26.000 de ani. Aceşti 5200 de ani apar de 5 ori şi nu se întâlnesc niciodată cu Ordinea Echinocţiilor, decât o dată la 26000 de ani când sunt perfect aliniate – asta se va întâmpla pe 21 decembrie 2012.
Hai să vorbim puţin despre timp, pentru a înţelege acest tabloul, cel al echinocţiilor şi cum se îmbină ele. Timpul este un concept uman, o iluzie; ne uităm la ceasuri şi spunem...Oau este ora 4:32, dar mulţi dintre noi uităm că timpul este legat de rotaţia Pământului, un lucru natural şi nu unul electronic/digital. Ne uităm la răsăritul sau la apusul Soarelui şi ne gândim că acesta se mişcă, dar de fapt este o iluzie, pentru că Pământul este cel care se miscă şi care produce această iluzie. Această mişcare creează mişcarea noastră zilnică, Pământul trăieşte o revoluţie şi noi experimentăm o zi; întreg ciclul este împărţit în 24 de segmente pe care noi le numim ore. Toată lumea ştie asta; toată lumea ştie că revoluţia Pământului se numeşte zi; al doilea ciclu pe care toată lumea îl ştie bine este revoluţia Pământului în jurul Soarelui – adică un an sau 365, 25 zile; unii oameni de ştiinţă spun că este 365, 44 de zile. Deci este clar că noi calculăm timpul plecând de la rotaţia Pământului în jurul Soarelui. Mai există şi alte rotaţii şi cicluri ale Pământului dar care sunt şi mai puţin înţelese de către oameni dar a căror importanţă este cel puţin asemănătoare cu cea a orelor din viaţă noastră. Dar pur şi simplu nu ştim. De exemplu: axa de înclinare a Pământului, faţă de Soare afectează viaţa fiecărui om de pe Pământ, este de aproximativ 23,5o şi se numeşte înclinare/deviere/abatere; ea este cea care creează anotimpurile noastre: vara, primăvară, toamnă, iarnă; de fapt ea este variabilă – variază între 21, 1o şi 24, 5o într-o perioadă de 42000 de ani. Te gândeşti că o perioadă atât de lungă nu are nici o legătură cu viaţa de zi cu zi, dar de fapt astronomii trebuie să ţină cont zilnic de această axă înclinată, atunci când explorează Universul cu telescoapele lor computerizate. Dacă nu o fac, se uită de fapt la altceva decât la ceea ce ar trebui să se uite, în altă parte. Nici rotaţia Pământului în jurul Soarelui nu este chiar aşa de simplă cum pare – forma orbitei, numită excentrică (nu sunt foarte sigură de toate aceste denumiri) se schimbă şi ea constant. Pământul se roteşte în jurul Soarelui, într-un cerc perfect, care işi modifică forma în elipsă, probabil datorită influenţei gravitaţiei lui Jupiter şi Saturn. Acest cliclu se schimbă foarte rar, odată la 100.000 de ani şi ceea ce este foarte interesant nu şi-a modificat forma de la cerc la elipsă şi apoi la cerc, din nou. Apoi este Ordinea echinocţiilor, un nou calcul realizat de oamenii de ştiinţă în anul 2000, mai exact 25771, 5 ani durează ca axa să facă o rotaţie completă. Iată despre ce vorbim, dacă vă uitaţi la asta, veţi observa că se roteşte în cerc, nu unul perfect ci este mai mult o elipsă şi durează sa facă rotaţia în aproape 26.000 de ani. Cauzele principale ale acestei rotiri sunt Soarele şi Luna dar sunt şi alte corpuri cereşti care influenţează. Dar şi Ordinea Echinocţiilor este schimbătoare datorită a ceea ce se numeşte ciclul Milancovitch(nu sunt sigura). Ciclul Milancovitch sunt toate ciclurile Pământului dar şi alte cicluri şi care se pare că se schimbă constant. Studiile ciclului Milancovitch s-au concentrat pe impactul pe care acestea le au asupra climei de pe Pământ...da, pentru ca a studia clima Pământului este necesar să cunoşti ciclul Milancovitch. Pe lângă asta mai este si orbita Lunii, care determină periodic fluxul şi refluxul mărilor şi care afectează pe toţi oamenii care trăiesc pe lângă mare dar care afectează şi ciclul Milancovitch. Aceste cicluri influenţează şi emoţiile umane; sunt foarte multe cicluri pe Pâmânt care ne influenţează viaţa, cum este de exmplu, ciclul menstruaţiei feminine.
Toate aceste cicluri sunt chei de înţelegere a tot ceea ce se întâmplă şi a profeţiei mayaşe. După cum vedem sunt multe cicluri în rotaţia Pământului iar Ordinea Echinocţiilor este doar unul dintre ele şi este influenţat de alte cicluri, aşa cum vă puteţi imagina.
Dacă ar fi să ne uităm la aceste rotaţii, cu un tipar eliptic vom observa că există 2 puncte, cele mai depărtate de centru, Apogeu şi Perigeu şi care devin din ce mai importante pe măsură ce înaităm. Potrivit calculelor ştiinţifice din 2000, aşa cum am spus, Pământului îi trebuie 25771, 5 ani pentru o rotaţie completă şi pentru a trece prin toate cele 12 semne ale zodiacului; deci această axă este inclinată în dreptul semnelor zodiacale. Potrivit vechilor hindusi şi tibetani, la fiecare trecere a Pământului printr-un semn acesta se schimbă într-un mod specific. Este puţin mai complicat, decât explic eu acum, pentru că de exemplu hinduşi împart acest timp în perioade care se numesc Yuga, care sunt puţin diferite de semnele zodiacale. Deci pe 21 decembrie 2012, axa Pământului se va inclina în dreptul semnului zodiacal al Vărsătorului, ceea ce potrivit credinţelor vechi determină o schimbare rapidă a conştiinţei; potrivit mayaşilor această schimbare nu începe neapărat în acea zi ci undeva în fereastra de timp, pe care o trăim acum.
Să vorbim puţin despre această dată, 24 octombrie 2007, când sfârşitul timpului a început – ce a fost atât de deosebit la această dată.
Un alt trib indigen, din SUA, care se numeşte Hopi; oamenii de ştiinţă cred că acest trib a venit prin Strâmtoarea Bering din Rusia, prin Alaska, pe coasta canadiană şi s-au oprit, în Arizona, unde sunt acum. Dar potrivit Bunicului Eric, din tribul Hopi şi istoricul acestora – este de fapt ultimul membru al unei părţi a tribului – că acest lucru nu este adevărat; Hopi nu au venit de acolo ci din Guatemala şi la acel moment erau mayaşi şi nu Hopi; din motive încă ascunse de Hopi şi mayaşi au fost trimişi către Nord. Eu ştiam acest lucru dar ele mi-au fost spuse şi de către ei. În noiembrie 2007, când călătoream cu autobuzul prin Guatemala cu Bunicul Eric, acesta m-a întrebat dacă am văzut sfera albastră de pe cer din octombrie 2007. Am spus că nu am vazut-o dar a vazut-o fiica mea, când a apărut. M-am uitat pe internet. M-a întrebat dacă asta ar putea fi profeţia Hopi a Păsării Albastre care a fost făcută acum 200 de ani de către ei. Nu ştiam răspunsul pentru că nu sunt Hopi. Dar iată ce s-a întâmplat: chiar înainte de 24 octombrie 2007 o cometă, Holmes, a trecut prin sistemul nostru solar. O cometă mică, pe care nici un astronom nu a considerat-o un eveniment astronomic, dar pe 24 octombrie 2007 această cometă a explodat devenind o gigantică sferă albastră, care a crescut şi a crescut până a devenit mai mare decât Soarele. Acum a devenit cel mai mare corp ceresc care a fost observat în sistemul nostru solar. Apoi când Bunicul Eric s-a întors la indienii Hopi au discutat şi au fost de acord că aceasta a fost profeţia Hopi a Păsării Albastre; mayaşii au fost de acord că este începutul Sfârşitului Timpului. După cum vedeţi nu a fost un eveniment întâmplător ci cel mai mare eveniment de acest fel şi pe care noi îl cunoaştem.
Mai există o parte a profeţiei Hopi, despre venirea stelei roşii. Mayaşii şi Hopi nu au discutat cu mine despre acest eveniment dar ştiu câteva lucruri din cărţi şi sunt încrezător că vom afla mai multe în viitor.
Don Alejandro când a fost în Sedona, în iulie 2007 mi-a împărtăşit o parte din profeţia mayaşă – o singură parte dar sunt mult mai multe. A spus că nu este singura parte; a mai spus că va fi o inversare a Polilor Pământului, undeva la sfârşitul timpului. Nu este nimic nou, de vreme ce Edgar – Cayce a prezis acelaşi lucru, acum ceva vreme, prin anii 30. Edgar Cayce a spus că undeva după iarna lui 88, axa Pământului se va schimba şi chiar a prezis exact locul unde aceasta se va muta, undeva în Rusia, la aproximativ 16 grade .
Edgar Cayce a făcut aproximativ 12.000 de predicţii din 1920 până în 1970 şi a greşit doar o singură dată. A făcut o dată o predicţie, el aflându-se în America pentru un om din Franţa dar, din greşeală, a făcut predicţia pentru fratele său geamăn. Predicţiile lui Edgar Cayce se numără printre cele mai exacte din lume iar ştiinţa modernă a cercetat foarte atent această posibilitate a inversării polilor. O inversarea fizică a polilor este precedată de o inversare magnetică, iar ştiinţa modernă a observat că, câmpul magnetic pământesc a început să scadă acum aproximativ 2000 de ani iar acum 400 de ani a avut loc o schimbare dramatică, devenind din ce în ce mai slab. Apoi acum aproximativ 40 de ani, câmpul magnetic a început să se schimbe astfel încât liniile magnetice care mult timp au fost stabile, au început să devină din ce în ce mai instabile şi să hoinărească/să se deplaseze. Asta a făcut ca balenele, care foloseau aceste linii pentru migraţie, să eşueze pe tărm ceea ce nu se mai întâmplase înainte; liniile magnetice s-au deplasat de la locul lor şi au ajuns în zonele de pământ, unde nu au mai fost niciodată. Nimeni nu mai văzuse balene făcând acest lucru şi nici o modificare a liniilor magnetice. Apoi pentru că poziţia liniilor magnetice ale Pământului s-au modificat ca o consecinţă a scăderii câmpului magnetic pământesc, păsările au început să apară în zone care nu făceau parte din traseul lor migrator. Apoi în 1990, hărţile astronomice ale Pământului…mă scuzaţi, hărţile aeronautice folosite de avioane pentru aterizarea pe aeroporturi au trebuit să fie schimbate în întreaga lume, pentru că cele vechi nu mai erau bune iar astăzi liniile magnetice sunt atât de instabile, încât absolut la fiecare aterizare, hărţile magnetice trebuie verificate pentru a verifica dacă sistemul de ghidare funcţionează corect.
Ceea ce ştiinţa a demonstrat este că acum 13.000 a avut loc o inversare fizică a Polilor şi momentul în care ne aflăm acum coincide cu momentul invers din acest ciclu, de acum 13.000 de ani, în Ordinea Echinocţiilor. Oamenii de stiinta cred ca Polul Nord se afla în Golful Hudson, înainte ca axa sa să se deplaseze. Apoi acum mai puţin de 26.000 de ani - exact în momentul opus în care ne aflăm noi acum, în Ordinea Echinocţiilor, sfârşitul timpului pe care îl trăim acum, aproape de 21 decembrie 2012 - polii pământeşti s-au inversat pentru a doua oară. Şi dacă asta nu este suficient de şocant, oamenii de ştiinţă ştiu că inversarea magnetică a polilor durează doar 20 de ore, mai puţin de o zi.
Acest lucru nu este spus de mayaşi ci este demonstrat de ştiinţa modernă. Te trezeşti într-o zi şi în aceaiaşi zi lumea în care trăieşti este complet schimbată.
Să se întoarcem la polii magnetici…tot ştiinţa a demonstrat că exact înainte de inversarea fizică a polilor are loc o inversare magnetică, urmată de o perioadă fară câmp magnetic. Ceea ce acum este doar o teorie, pentru că omul modern nu a mai asistat la un asemenea eveniment…este de fapt singura care poate explica cum este posibil. Dacă te gândeşti puţin…Pământul este masiv/dens şi pentru a-şi schimba axa este nevoie de o cantitate imensă de energie…iar asta este aproape imposibil…oamenii de ştiinţă nu au putut să îşi dea seama cum este posibil aşa ceva…cantitatea de energie necesară…ar fi ca şi cum Luna ar lovi Pământul, ceva de genul ăsta. Atunci, ar fi imposibil ca Pământul să îşi schimbe axa? Dar de fapt nu este. Pământul şi-a schimbat axa de sute de ori, în ultimele milioane de ani; doar oamenii de ştiinţă nu işi puteau da seama cum este posibil aşa ceva.
Apoi recent a apărut o teorie, acum 20 sau 30 de ani. Teoria spune aşa: suprafaţa Pământului are o crustă, nu foarte groasă de 20 – 30 de mile, iar sub această crustă se află ceea ce se numeşte manta. Ceea ce se numeşte mantaua superioară face legătura între partea inferioară a crustei şi interiorul Pământului. Mantaua superioară este formată din piatră.
Ceea ce oamenii de ştiinţă au aflat este că dacă, câmpul magnetic devine zero, dispare complet, ceea ce se aşteaptă să se întâmple curând, la vreo doua săptămâni după, această formaţiune pietroasă din jurul Pământului devine lichidă, ca uleiul. În acest moment, crusta Pământului este liberă să se deplaseze în orice direcţie doreşte; totuşi va fi nevoie de o cantitate imensă de energie dar nu atât de multă cât ar fi necesară pentru deplasarea axei Pământului.
Deci…cum să spun asta…ceea ce cred ei că urmează să se întâmple…gheaţa de la Polul Sud nu este centrată perfect; e o cantitate imensă de gheaţă – dacă ar fi ca gheaţa să se topească, nivelul oceanelor din întreaga lume ar creşte cu aproximativ 200 de picioare (60,958 m). Foarte multă apă. Astfel această masă, atunci când suprafaţa Pământului se poate roti şi care nu este perfect centrată…ei cred că se va muta spre centrul balanţei iar crusta o va urma.
Aşadar oamenii de ştiinţă au calculat şi ei cred şi prezic că locul în care axa Pământului se va muta este incredibil de aproape de cel prezis de Edgar Cayce. Destul de interesant. Edgar Cayce spune că va fi la 16 grade în Rusia, într-un anumit punct iar matematicienii au calculat cam 17 grade, în aproape acelaşi loc. Deci, nu ştim încă, este o teorie, nimeni nu a mai văzut un lucru asemănător, cel puţin nu oamenii moderni.
Inversarea axei Polilor, care va avea loc, este legată de ceea ce mayaşii vor să vă spună. Ei ştiu că va avea loc, ei îşi amintesc istoria lor şi cele doua inversări ale Polilor pe care ştiinţa le-a înregistrat. Mayaşii spun că au trecut prin ambele şi au fost pe Pământ cel puţin 26000 de ani. Ştiinţa nu poate contrazice acest lucru pentru că nu ştie de unde au venit şi nu ştie cine sunt ei.
Don Alejandro spune că în timpul ultimei inversări a Polilor milioane de oameni au murit pentru că nu ştiau ce se întâmplă. Dacă ar fi ştiut, şi asta se întâmplă şi acum, ar fi transformat această experienţă într-una puternică, frumoasă şi graţioasă. Don Alejandro spune că dacă nu înţeleg ce se întâmplă şi se lasă pradă fricii, pot foarte uşor să moară. El vrea să vă vorbească despre asta.
Don Alejandro mai vorbeşte şi că vor fi 30 de ore de întuneric, la inversarea Polilor. Ştiu că sunt unii care vorbesc de 3 zile de întuneric, dar mayaşii spun...nu, nu vor fi 3 zile ci 30 de ore. Don Alejandro spune că va fi atât de întuneric încât nici macar stelele de pe cer nu se vor vedea, în timpul nopţii...cu alte cuvinte devenim orbi.
El spune că în acest timp foarte mulţi oameni au murit de frică. Tot el spune că dacă stai calm, nu îţi faci griji şi stai relaxat totul revine, vezi din nou, totul revine la normal şi nu durează decât 30 de ore.
Acesta este un alt lucru pe care mayaşi vor ca voi să îl înţelegeţi – în timpul schimbării, sa nu vă fie frică, nu este nimic de care să vă temeţi.
Desigur după inversarea Polilor locul în care te afli pe Pământ este probabil complet diferit, faţă de Ecuator. Probabil acum trăiţi într-un mediu nou şi complet diferit de pe Pământ. Aceasta înseamnă că trebuie să îţi dai seama imediat unde te afli altfel vei muri ori de cald ori de frig.

Este un alt lucru pe care ei vor să îl ştiţi –din profeţia mayaşă, numită de oamenii Ziua Blestemată, o parte mult mai importantă - de unde să ştim cum să ne comportăm în ziua inversării Polilor şi imediat apoi.
Pentru mayaşi ceea ce contează este vibraţia inimii care este în rezonanţă perfectă cu Inima Pământului, Inima Soarelui şi Inima Universului. Dacă învăţăm să trăim în această vibraţie Pământul Viu va avea grijă să ajungem în Noua Lume.
Un secret poate fi spus în cuvinte dar trebuie să îl trăieşti ca să îl întelegi. Cuvintele vin din cap (din creier) dar ceea ce trebuie noi să ne amintim nu are nici o legătură cu capul/creierul. Este legat de inima umană. Folosind cuvintele, aşa cum fac eu, aş spune că în inima există un Spaţiu Sacru, în care se crează totul, iar trăitul în acest Spaţiu Sacru schimbă orice tip de relaţie din natură şi din Univers. Creierul are Ego care se percepe separat de realitate şi de asemenea crede că este cea mai importantă parte din realitate, dar în inimă nu eşti separat de realitate, devii una cu realitatea. Nu există separare şi toate părţile/segmentele sunt egale.
Mayaşi vorbesc mereu despre acest lucru – nici o fiinţă umană nu este mai presus de celelalte şi noi toţi suntem la fel. Deci, după cum vedeţi cuvintele pot descrie ceea ce discutăm dar nu poţi simţi acest lucru decât dacă intri în spaţiul sacru al inimii, simţind şi devenind una cu această vibraţie. Dar despre acest lucru vom vorbi altă dată.
Acum schimbând subiectul - partea pozitivă ascunsă a profeţiei mayaşe. Mayaşii au numărătoarea lungă de 52000 de ani, Ordinea Echinocţiilor, 26000 de ani şi prezic că lumea în care trăim acum, este pe care să se dezintegreze din cauze naturale. Asta înseamnă că tot ceea ce este normal acum se va schimba dramatic. Lumea s-a axat pe această parte a profeţiei mayaşe – pe inversarea polilor, pe distrugerea aproape totală a lumii, „Ziua Blestemată” din 21 decembrie 2012.
Dar în acelaşi timp, exact în acelaşi moment, un nou ciclu începe iar acest ciclu este unul extraordinar.
Recent am fost în Columbia, în Munţii Sierra Nevada, şi am trăit cu triburile Kogi, Arwako, Weewa şi Conquamos.
Ei cred că există 9 lumi, că noi trăim în lumea a patra şi că vom intra în cea de a cincea, la fel ca şi mayaşi. Eu le-am spus; deci mai avem încă 5 lumi de parcurs pentru a ajunge la nivelul cel ma înalt al conştiinţei.
Nu voi uita niciodată – s-au întors către mine şi au spus; nu, tu nu înţelegi, Drunvalo. Totul în viaţă este să atingi echilibrul. Lumea a cincea se află la mijlocul celor 4 lumi de deasupra şi a celor 4 de dedesubt; este echilibrul perfect al Universului, nu există o lume mai sus de aceasta. Mayaşii spun ceva asemănător; ei spun că lumea următoarea, pe care ei o numesc lumea celui de al saselea Soare, este un nou nivel al conştiinţei şi că vom ajunge la acest nivel foarte foarte repede.
Pe măsură ce noul ciclu începe, cu Sfârşitul Timpului, conştiinţa dualităţii, a binelui şi a răului, dispare iar constiinţa unităţii devine din ce mai normală/familiară umanităţii. Dualitatea nu va mai exista şi vom începe să ne vedem ca părţi ale unuia. Mayaşii când se întâlnesc îşi spun; In lakesh – care, add litteram, înseamnă: Eşti un alt mine şi eu sunt un alt tu.
Acesta este este un indiciu despre lumea în care suntem pe cale să intrăm.
Mai mult, mayaşii susţin că sechestrarea/carantina solară la care oamenii au fost supuşi de foarte mult timp, va dispărea. A
stfel oamenii îşi vor da seama că stelele şi tot ceea ce există sunt conectate în conştiinţa pură.
Constiinţa umană va atinge nivele care, în acest moment par imposibile. Dar această conştiinţă va deveni normală, după cum spun mayaşii şi nu va mai fi implicată în finanţe, război, mâncare, afaceri cu petrol, etc.
Vom deveni Una cu Creatorul şi vom fi capabili să materializăm lucruri, vom deveni Co-creatori, alături de Creator.
Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci cum vezi evenimentele din 2012, la care parte din profeţia mayaşă vei privi?
Amintiţi-vă de data asta, mayaşii spun că ceea ce urmează este sacru şi frumos; o sărbătoare, un lucru pentru care să fii recunoscător.
S- a spus: Nu-ţi face griji! Fii fericit! Aceasta este cea mai bună abordare a vieţii în acest moment; respiră din inimă.
Viaţa nu este ceea ce pare; nu are nici o legătură cu ceea ce părinţii noştri ştiau că este adevărat. Trăim întrun vis cristalizat de mintea noastră şi îl numim realitate; credem că este fix/stabil şi poate fi schimbat doar conform legilor fizicii.
Mayaşii spun că în curând vom cunoaşte o parte din noi mult mai veche decât stelele, planetele şi lumile fixe.
Suntem un vis şi ca în orice vis, la trezire îţi dai seama că nu există decât lumină sau şi mai frumos, decât atat - conştiinţă pură.
Este timpul să îţi aminteşti cine eşti cu adevărat, mult mai mult decât o fiinţă umană normală.
In lakesh! "

luni, 20 iulie 2009

Exemplificari ale formelor divine perfecte in spatiul romanesc

Incerc sa va prezint o minune a spatiului romanesc, care are loc in Ceahlau, in dorinta de a va incita la intelegere, comuniune sau calatorie, spirituala ori fizica, pentru ca se apropie momentul optim, sarbatoarea Schimbarii la Fata.
Si sa va sugerez folosirea in energetic a posibilitatilor magice create acum.
Prin numeroasele sale stânci cu aspecte zoomorfe sau antropomorfe, Ceahlăul a stimulat imaginaţia locuitorilor de la poalele muntelui şi a monahilor ce au vieţuit pe coclaurile sale, creatorii unor legende, unele dăinuind din vremuri imemorabile. Un argument morfologic se leagă de Vârful Toaca, care reprezintă o piramidă cu baza pătrată, formă de extremă raritate în natură, cu latura având lungimea dublă faţă de piramida lui Keops şi cu unghiul pantei vestice cu doar 1grad diferenţă comparativ cu aceiaşi piramidă. Să notăm că prin alcătuirea vârfului Toaca dintr-un trunchi de piramidă acoperit de o piramidă teşită acesta corespunde şi cu "Piramida Rombică" din Egipt.
La numai 40 Km NE de Ceahlău, la Târpeşti Neamţ, în depozitele culturii Cucuteni ( 4800-3300 î.H), arheologii au descoperit, incizat în ceramica eneolitică, un motiv unic reprezentând proiecţia în plan a unei piramide cu baza pătrată şi diagonalele şi apotemele trasate cu mare precizie. "
"Cercetarile arata ca, poate deloc intâmplator, aici s-a facut reala tranzitie intre religia pagâna si crestinismul de la noi, pe Ceahlau fiind ridicate unele din primele altare crestine din tara noastra. Astazi, prin numarul impresionant de biserici si de manastiri inaltate pe cuprinsul lui, Ceahlaul este considerat drept al doilea munte sfânt al crestinatatii ortodoxe, dupa Athos si poate ca acest lucru nu a fost deloc intâmplator. Poate ca primii crestini din tara noastra s-au conformat unei porunci biblice in care li se spunea sa ridice, pe Ceahlaul considerat sfânt, locuri de inchinare catre Dumnezeu.
Fiindca in Biblie, Dumnezeu i s-a aratat lui Ghedeon si i-a spus sa ridice altarul Sau pe stâncile muntelui, in locul altarului lui Baal si-al stâlpului acestuia de inchinaciune (Judecatori -6, 25). Astazi, pe Ceahlaul zilelor noastre, una din frumusetile naturale admirata cu prisosinta de turisti este locul numit Altarul lui Ghedeon, sau Piatra Lata a lui Ghedeon. Iar numele strabun al Ceahlaului este Pion, sau Peon, cuvânt care provine din greaca veche si care, in traducere, inseamna „casa stâlpului” –cu referire la stâlpii de tip obelisc, pe care anticii ii ridicau ca locuri de inchinare la zei.
In zona Ceahlaului, avem si noi, mai mult decat altii, legatura manifestata cu transcendentul prin două miracole: Calea Sacră şi Umbra Piramidă . Tinând într-o oarecare măsură de miracol, în prima decadă a lunii august, la răsăritul Soarelui, umbra vârfului piramidal Toaca combinată cu umbra vârfului Piatra Ciobanului formează, timp de peste 80 de minute, o hologramă naturală gigantică, incredibilă şi terifiantă cu aspect de piramidă perfectă, motiv pentru care am denumit-o Umbra Piramidă .
Prin unicitate şi măreţie Umbra Piramidă a constituit, fără îndoială, din cele mai vechi timpuri o autentică hierofanie şi după opinia noastră, constituie principalul motiv pentru desfăşurarea, în timpul apariţiei sale, în prima decadă a lunii august, a Sărbătorii Muntelui, o sărbătoare uraniană, cu o vechime posibilă mai mare de 5000 de ani peste care s-a suprapus o sărbătoare creştină.
Imaginea apare in acelaşi loc, dar pentru a fi clara si tridimensionala trebuiesc îndeplinite câteva condiţii simultan: Soarele trebuie sa răsară dintr-un anume loc, altfel spus in fiecare zi se formeaza umbra în alt loc, doar in preajma zilei de 6 August (a 49 zi dupa solstitiul de vara) este in pozitia potrivita. La rasarit si imediat dupa, trebuie ca spre est sa nu fie nori, razele soarelui sa nu fie obturate; prezenţa unui "ecran de proiecţie" pe care să se formeze imaginea tridimensională , "ecran" format din aerosoli (patricule fine solide) şi apă în suspensie (ceaţă, nori), dar cu o densitate ce permite totusi trecerea luminii ; să aibă loc fluorescenţa oxigenului sub actiunea razelor ultraviolete, astfel imaginea compusa este albastruie cu feţele în diferite nuanţe. Imaginea piramidei atunci cand sunt indeplinite conditiile amintite .
"Fenomenul, din punct de vedere optic, este o compunere a minim 4 umbre date de formaţiunile reliefului zonei. In jurul datei de 6 August dimineaţa, vârful Toaca, ce are forma de piramidă regulată cu baza pătrat, sub acţiunea razelor solare dinspre est formeaza umbra triunghi isoscel, ca în orice zi senină din an. Stânca numită Piatra Ciobanului fiind mai mica si mai jos face altă umbră prelungă, la fel Piatra Vulcanului si peste toate astea se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui (Lespezi).În această perioada, datorită poziţiei soarelui, toate umbrele sunt unite in vârf, sunt legate ca într-un "buchet"si se creează imaginea magnifica tridimensionala cunoscută.
În alte zile fiecare formă de relief face propria umbra firesc dupa legile fizicii."
"Daca asta nu e de ajuns pentru a produce o profunda impresie, fenomenul de refractie a razelor solare in jurul formelor ce se afla pe varful Toaca duce la formarea un halou multicolor, un fel de curcubeu sferic. Te vezi de acolo sus oglindit pe varful virtual al umbrei piramida invaluit in aure multicolore. Este o minunatie ce se repeta an de an."
Un alt fenomen optic, cu care debuteză formarea hologramei naturale a Umbrei Piramidă, deşi de mai scurtă durată, este probabil chiar mai important decât acesta şi constă în apariţia spre vest, pentru câteva minute, a mirificei Căii a Cerului. Datorită jocului de lumini şi umbre din primele minute ale răsăritului, umbra vârfului se proiectează pe cer pierzându-se în adâncimile acestuia, astfel încât pare că între cer şi pământ s-a deschis un imens şi nesfârşit drum întunecat mărginit în stânga de un parapet luminos.
Ori este sigur că acestă sublimă cale celestă a fost observată de oamenii muntelui, în special de sacerdoţi din cele mai vechi timpuri. Practic, deasupra muntelui se formeaza un stâlp de o luminozitate intensa si stranie, care se pierde in imensitatea cerului si care este marginit pe laturi de doua benzi intunecate.
Unii cercetatori ai respectivelor fenomene sunt de parere ca acestea se datoreaza faptului ca prin Ceahlau, respectiv prin vârful Toaca, trece una din axele energetice ale globului pamântesc.
Interesant este faptul că spre est de Ceahlău pornea aşa numita Calea Sacră (v. N. Miulescu, 1978), care ajungea la Cheile Bâcului, în sud-estul oraşului Chişinău, de unde continua spre est şi era marcată printr-o linie de megaliţi amintită şi de D. Cantemir în "Descrierea Moldovei", linie ce corespunde cu Exampeos-ul menţionat de Herodot.
Calea Cerului este un fenomen optic de-a dreptul fascinant şi absolut unic. Aşa cum am văzut-o, ca un drum întunecat mărginit de un parapet luminos, drum al cărui vârf se pierdea în infinite inălţimi celeste, Calea Cerului corespunde întru totul "piramidei" mult prea ascuţite de pe stema Daciei publicată în anul 1791 de Ritter Vitezovic şi considerată de M. Dogaru (1994: 80, fig.28 k) ca una dintre stemele Moldovei.
După opinia noastră, prin unicitatea şi măreţia lor, cele două fenomene succesive, Calea Cerului şi Umbra Piramidă au constituit hierofanii de prim ordin din cele mai vechi timpuri şi pot justifica nu numai Sărbătoarea Muntelui şi caracterul de Munte Sfânt al Ceahlăului, dar şi Calea Scară ce pornea de la poalele estice ale muntelui, precum şi Exampeos-ul anticilor."
"Cum e posibila o asemenea coincidenta ce are loc in ziua Soarelui ( stravechea sarbatoare pagana) peste care este suprapusa Schimbarea la Fata (sarbatoare crestina) si de ce e Muntele Ceahlau asa sfant( are si hram in aceasta zi exact ca o manastire crestin-ortodoxa)"
Oare a fost decizia unei vointe constiente de a crea un spatiu de maxima sacralitate?
"Ceahlăul este muntele împărat, este podoaba, poezia ţării, este izvorul tainic al legendelor şi doinelor neamului nostru, este ochiul etern deschis asupra hotarelor moşiei strămoşeşti."(Nicolae Gane)
http://www.gk.ro/sarmizegetusa/grup2/ceahlaul.htm http://www.gardianul.ro/2007/09/30/actualitate-c24/misterele_ceahlaului_fenomene_paranormale_pe_muntele_lui_zamolxis-s102000.html

miercuri, 1 iulie 2009

Interpretarile fenomenale despre spatiu ale Anastasiei
Prezint aici, prietenilor mei, un extras tradus de Emil Cocian din interviul exclusiv cu Vladimir Megre pentru ziarul THE EARTH (PĂMÂNTUL) - septembrie 2008 http://www.ringingcedarsofrussia.org/articles/articles_vladimir_megre_conference_zurich.php
Pentru mai multe informatii contactati :
fundatia@editura-dianusa.com
editura „Dianuşa”
tel/fax: 0359 453130, mobil: 0748 836485

si cititi cartile despre Anastasia .

Primul contact cu Anastasia :
„Imaginaţi-vă malul pustiu al râului siberian Obi, la mii de kilometrii de aşa-numita civilizaţie. Pe mal stă o femeie cu o jachetă ponosită, o rochie lungă, cu galoşi de gumă şi învelită cu un şal ce lasă să se vadă doar ochii. Căutam un ghid care putea să mă călăuzească în taiga spre locul unde creşte cedrul sunător. M-am apropiat de ea. A răspuns că trebuie mers douăzeci şi cinci de kilometri prin taiga pentru a ajunge acolo şi s-a învoit să mă conducă. Numele acestei femei, cum am aflat mai apoi, era Anastasia. Ea este, după părerea multor cercetători de acum, cu adevărat cel mai neobişnuit fenomen al vremurilor noastre. Şi nu numai pentru că s-a născut şi trăieşte în inima taigalei siberiene. Pustnici se mai găsesc şi-n alte părţi ale lumii, dar Anastasia posedă unele însuşiri şi cunoştinţe misterioase ale străbunilor. Ea consideră că ştiinţa de bază este ştiinţa creării de imagini, ştiinţă pe care o cunoşteau parţial preoţii din Egiptul antic. Vindecările de toate felurile şi teleportarea nu sunt cele mai importante însuşiri ale ei. După cum s-a dovedit ulterior, ea e în stare să modeleze viitorul şi, în urma gândurilor ei, acest viitor începe să se materializeze în circumstanţele reale cotidiene. Ea afirmă că fiecare persoană de pe Pământ posedă aceste însuşiri, este capabilă să facă aceasta. Acestea încep să se manifeste în oameni printr-un anume mod de trai. În primele ore ale întâlnirii, Anastasia nu părea să difere de locuitorii pădurilor îndepărtate ale Siberiei. Mai mult ca sigur că ea se deghiza ca fiind unul din ei. Şi eu aveam un sentiment de superioritate în privinţa femeii ordinare care mergea în faţa mea pe poteca din taigaua siberiană. La urma urmei, eu atunci eram un binecunoscut om de afaceri, călătorind într-o barcă confortabilă şi cine era ea? Dar la un popas, când am decis să mă odihnesc şi să-mi astâmpăr setea, a avut loc primul eveniment uluitor. Femeia a refuzat să mănânce de la mine, s-a retras, şi-a dat jos şalul şi îmbrăcămintea şi a rămas într-o rochiţă scurtă de vară, întinsă pe iarbă în razele de soare palide.La-nceput m-a frapat mai mult modul de viaţă al acestei pustnice din taiga.Când m-am întors de la mâncat şi i-am aruncat o privire, am fost uimit de ce am văzut. Pe iarbă stătea o femeie deosebit de frumoasă, de vreo douăzeci şi trei de ani, cu păr lung, auriu. Trăsăturile feţei erau regulate, iar pielea foarte netedă nu semăna deloc cu feţele zbârcite de vreme ale locuitorilor pădurilor îndepărtatei Siberii. Avea ochi mari, blânzi, albaştri-gri şi buze care schiţau un zâmbet. Corpul ei suplu radia o energie neobişnuită, ce putea fi simţită chiar de la câţiva metri... La un semn al ei, veveriţe au depus bureţi uscaţi şi seminţe de cedru la picioarele ei. Uneori ea se joacă cu o lupoaică ca şi cu un câine de casă. Nu toate animalele din taiga o slujesc devotat pe Anastasia, ci doar cele care trăiesc pe teritoriul ei.....Am petrecut trei zile în taiga cu Anastasia, dar am avut senzaţia că au fost câteva vieţi, ba chiar în dimensiuni diferite.”

Anastasia a oferit cunoaşterea ei intregii lumi prin Vladimir Megre, soţul şi discipolul său.
Principiile de viaţă ale Anastasiei sunt simple şi profunde - prezentarea facută de Vladimir Megre asupra conceptelor fundamentele ale vieţii şi ambientului nostru este foarte novatore. Aduce cu ea o „boare care ne reaminteşte cine suntem şi de unde venim.”

„Consider a fi fără sens şi chiar ne-etic a avea apartamente mari, umplute de o mulţime de obiecte, dacă însuşi proprietarul nu poate fi în contact permanent cu acestea, integrându-le în aura sa proprie.
Uneori îmi vizitez cunoştinţe care au case cu doisprezece camere sau mai multe. Au servitor, bucătar, grădinar, dar în acea casă nu se simte acea căldură invizibilă pe care o poate da spaţiul circumstant unei persoane cand aceasta e în contact direct şi în comunicare personală cu acel spaţiu.
Un grădinar plătit nu se ocupă de grădină cu iubire, ci pentru bani.
O femeie de servici cu greu va curăţa mobila şi va aspira pe jos cu iubire, totuşi aceştia sunt principalii responsabili pentru acel spaţiu de locuit şi nu proprietarii.
Nici chiar un bucătar foarte priceput nu e în stare să gătească mâncarea cu iubire aşa cum mancarea făcută de un străin nu va avea aceeaşi energie sau forţă pe care o are mâncarea făcută de oamenii apropiaţi, cei care te iubesc cu adevărat.
De aceea eu trăiesc într-un apartament mic, de periferie. La douăzeci de metri de balconul apartamentului e o pădure de pini. Am un birou şi un scaun din cedru siberian adus din taiga, făcut de un talentat meşter siberian. Lucrez la acest birou. Cred că omul trebuie să aibă tipul de locuinţă pe care el-însuşi îl poate umple cu aura sa şi cu care poate fi într-o relaţie cordială. Atunci şi acest spaţiu îi va înapoia iubire.
Dacă în locuinţa unei persoane lucrează persoane străine, acestea pot să lase după ele energia lor, care nu este întotdeauna benefică pentru proprietar. De aceea, eu nu mă zbat ca să am un apartament luxos cu o mulţime de camere.
La ora actuală, de fapt, nimeni nu are nevoie de bani. Dar în condiţiile lumii virtuale în care se găseşte societatea modernă, valoarea virtuală a bancnotelor asigură necesităţile zilnice reale. „

Anastasia crede că fiecare familie ar trebui să aibă parcela proprie de pământ cu o suprafaţă de nu mai puţin de un hectar. Această parcelă, pe cate pustnica din taiga o numeşte Vatră de Familie, ar trebui transformată de familie într-o oază vie, de Rai care să satisfacă toate nevoile unei persoane. Nivelul de dezvoltare spirituală al unei persoane este reprezentat de aspectul creaţiei sale vii şi de modul de trai al acesteia în această creaţie.
Ea consideră cu totul inacceptabilă îngroparea membrilor familiei în cimitire. Aceştia ar trebui îngropaţi doar pe Vetrele de Familie. Atunci sufletele rudelor decedate nu vor suferi de faptul că trupurile lor au fost aruncate ca la o groapă de gunoi, departe de rudele lor, într-un cimitir. Din contră, îngropate pe Vetrele de Familie, sufletele lor vor ajuta şi proteja persoanele ce trăiesc pe Vetre. La fel ca şi cele moderne, cimitire au existat şi în antichitate, dar ele erau destinate animalelor care au murit de boli şi criminalilor fără familii. Anastasia vorbeşte despre cum să se înfiinţeze şi să se dezvolte o Vatră de Familie astfel încât, trăind aici, să se poată scăpa de bolile fizice.”
„Ea vorbeşte destul de detaliat despre o foarte frumoasă şi ancestrală ceremonie de nuntă, un ritual prin care tânăra pereche, prin forţa gândurilor, creează planul pentru viitoarea lor Vatră de Familie şi, chiar în momentul căsătoriei, cu participarea părinţilor, rudelor şi prietenilor, ceea ce ei gândesc se materializează în câteva minute. Anastasia, de asemenea, susţine că tinerele perechi care îşi creează Vatra de Familie în acest fel, se vor iubi pentru totdeauna. Ba mai mult, cu timpul iubirea lor va deveni mai puternică şi ea explică de ce se întâmplă aşa: "Când soţul se uită la soţia lui, în subconştient el o identifică atât cu minunata lui Vatră cât şi cu copilul lui care, şi aceasta e de asemenea esenţial, trebuie să se nască pe Vatră." În aşa ceva trebuie să se creadă. Până la urmă, pentru oricine cel mai bun loc de pe Pământ rămâne locul său natal. Cei mai frumoşi şi cei mai buni copii din întreaga lume vor fi pentru totdeauna copiii proprii.”
„Anastasia, de asemenea, susţine că dacă toată lumea sau majoritatea oamenilor încep să-şi creeze Vetrele de Familie în mod conştient, transformându-le în oaze paradisiace, atunci toată lumea se va transforma. Cataclisme naturale şi războaie nu vor mai avea loc pe Pământ.
Când se schimbă lumea interioară, spirituală a unei persoane, acesteia i se vor deschide noi însuşiri şi cunoştinţe. O asemenea persoană poate crea lumi minunate analoge lumii noastre terestre pe alte planete.
De exemplu, ea spune că umanitatea nu şi-a determinat încă scopul şi înţelesul existenţei sale şi pretinde că existenţa umană stă în perfectarea mediului natural de trai. Prin mediu natural ea înţelege nu numai o Vatră de Familie, oricât de perfectă ar fi aceasta, ci întregul Univers, şi ea spune cum o persoană, perfecţionându-şi mediul de trai, protejează Pământul chiar şi de meteoriţi şi face din Universul întreg un loc mai confortabil pentru viaţă. Perfecţionându-şi mediul de trai, o persoană se perfecţionează pe sine, propriul trup şi suflet.”
„Criticii cei mai importanţi – cititorii cartilor dictate de Anastasia lui Vladimir Megre– şi-au exprimat opinia pozitivă în zeci de mii de scrisori şi sute de mii de e-mail-uri. S-au exprimat nu numai prin cuvinte, ci şi prin acţiuni concrete. Sutele de aşezări mai mici sau mai mari care au răsărit şi continuă să răsară în toată Rusia sunt confirmarea. Dacă această mişcare de masă a fost declanşată doar de spusele pustnicei din taiga citate în cărţi, ce fel de forţă se ascunde în spatele frazelor ei? E posibil ca ele să fie construite în aşa fel ca şi literele unui anumit cod. E posibil ca un anumit ritm al frazelor ei să aibă semnificaţie...”
 
Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog Directory Director web luxdesign28.roClickLink.ro