CELOR CE SIMT BUCURIA DE A TRAI

0721 809 156 / 0766 311 076

duminică, 25 noiembrie 2012

AURUL ROMÂNESCEXCEPŢIONAL! UN JURNALIST RUS SCRIE CORECT ŞI ÎN PREMIERĂ DESPRE TEZAURUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA! SERGHEI GOLUBIŢKI*: AURUL ROMÂNESC (ÎN LIMBA RUSĂ). РУМЫНСКОЕ ЗОЛОТО

sursa: http://i-business.ru/ (Reţeaua Naţională a Oamenilor de Afaceri din Rusia)
Serghei Golubiţki, jurnalist şi scriitor
* Serghei Mihailovici Golubiţki este un scriitor, filolog, jurnalist şi specialist în internet-trading de la Moscova. S-a născut la 11 iulie 1962. A absolvit magna cum laude (diplomă roşie) facultatea de litere a Universtităţii de Stat din Moscova în 1984, iar în 1989 şi-a susţinut teza de doctorat cu tema “Mitologia socială şi nomenologia filosofică în lirica romanescă contemporană”, la aceeaşi universitate. Posedă limbile rusă, engleză, franceză, germană, portugheză şi română. În 2004 a publicat o carte în două volume cu titlul “Care este numele dumnezeului vostru? Marile afaceri oneroase ale secolului XX”, în care descrie peste douăzeci de afaceri oneroase din Statele Unite ale Americii, începând cu scandalul panamez şi terminând cu cazul Enron. Este autor al cursului multimedia “TeachPro Internet Trading”, care, potrivit revistei de bursă “Technical Analysis Of Stocks And Commodities”, nu are analogie pe piaţa americană. În clasamentul celor “100 de creatori din spaţiul postsovietic”, stabilit de “Global Intellect Monitoring” în anul 2009, a fost plasat pe locul 30, “pentru gândirea creatoare asupra realităţilor în transformare dinamică”.
FRAGMENTE TRADUSE ÎN ROMÂNĂ DIN ARTICOLUL LUI SERGHEI GOLUBIŢKI:

(….) Aşadar, despre ce alegere a grâului de neghină este vorba? Dragi colegi, cred că v-aţi dat seama deja că este vorba despre tema scoasă în titul postării de astăzi. (…)
Cu alte cuvinte, în ceea ce ţine de „drepturile omului” avem o alegere. Cu totul aparte stă chestiunea „aurului româmesc”, care nu permite în nici un chip, sub nici o formă, sub nici un fel interpretătări ambigue. Şi vreau să subliniez încă o dată că această chestiune are o importanţă principială anume pentru Rusia, anume pentru noi, şi într-o măsură cu mult mai mare, decât pentru România şi, cu atât mai mult, pentru Moldova, ai cărei parlamentari, apropo, au şi intervenit pentru includerea chestiunii în rezoluţia APCE.

De ce are această chestiune o importanţă principială anune pentru noi, dar nu pentru România? Pentru că în cazul României este vorba pur şi simplu despre pierderea unor bunuri materiale, în timp ce în cazul Rusiei această chestiune se pune într-un cu totul alt plan, în cel moral. Dacă noi nu recunoaştem această chestiune, noi îi spunem nu atât străinătăţii, câte ne spunem nouă înşine că, da, noi suntem nişte HOŢI! Noi recunoaştem conştient, în deplinătatea facultăţilor mintale, că suntem urmaşii şi continuatorii de drept ai unei hoţii bolşevice, că suntem pui destoinici din cuibul lui Troţki.

Doar aşa şi nicidecum altfel. Şi nici un fel de inepţii de genul comentariilor oficiale ale cinovnicilor ruşi despre faptul că, adicătelea, tema „aurului românesc” ţine de timpurile demult apuse, este o chestiune istorică, fără nici o tangenţă cu politica actuală, nu pot acoperi monstruoasa prăpastie morală care ne separă pe noi de Lumea Binelui şi a Luminii dacă refuzăm să ne recunoaştem obligaţiunile de returnare a ceea ce am furat în mod deschis, cinic şi impertinent.
Presupun că atât colegii mei, cât şi marea majoritate a cetățenilor ruși, nu au nici cea mai vagă idee despre ceea ce reprezintă chestiunea “aurului românesc”, motiv din care nu există nici cel mai mic temei să tragă vreo concluzie pripită și, cu atât mai mult, să se lanseze în acuzaţii de imoralitate împotriva cuiva. Întrucât mass-media oficială din Rusia nu s-a obosit să aducă faptele la cunoştinţa cititorilor săi, voi încerca, pe cât îmi stă în putinţă, să completez această lacună măcar pentru publicul cititor al Reţelei Naţionale a Oamenilor de Afaceri.

În august 1916, România a intrat în Primul Război Mondial de partea Aliaților și a ocupat Transilvania. Las în spatele scenei motivele care au determinat această țară să adopte, timp de doi ani, starea de neutralitate: politica ţărilor mici este o chestiune complicată și – ceea ce este mai important! – absolut neprincipială din punctul de vedere al demersului nostru. Aici şi cum, nu mă interesează România, pe mine mă interesează doar Rusia.
Demersul României a avut consecinţe foarte deplorabile: armatele aliate ale Mittelmächte (Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Imperiul Otoman) au replicat imediat printro contraofensiva, care, în cel mai scurt timp posibil, a înfrânt Armata Română.
Guvernul României a fost evacuat în grabă de la București la Iași, la granița cu provincia Basarabia din Imperiul Rus. Dobrogea, Oltenia și Muntenia fuseseră deja ocupate, astfel încât cotropirea totală a teritoriului național părea, pe bună dreptate, doar o chestiune de timp.

În noiembrie 1916, Consiliul Național al Băncii Centrale a României a decis să transmită, pentru păstrare temporată, întregul său Tezaur aliatului său – Rusia, care, de fapt, îi oferise cu amabilitate serviciile. O variantă alternativă luată în calcul era transportarea Tezaurului la Londra, dar poziţia dominantă pe care o aveau submarinele germane în spaţiul maritim a fost determinantă pentru alegerea făcută în favoarea Imperiului Rus.
La 2 decembrie Banca Centrală a decis, iar la 12 decembrie Consiliul de Miniștri al României a aprobat această decizie. Ca precedent internațional s-a apelat la experiența Franței, care transmisese deja Tezaurul său spre păstrare Statelor Unite ale Americii.

Pentru Rusia procesul verbal cu privire la transmiterea Tezaurului a fost semnat de general-locotenentu Aleksandr Aleksandrovici Mosolov, șeful cancelariei ministeriale a Curții Imperiale, iar din toamna anului 1916 – ministru-delegat în România.Guvernul rus s-a angajat nu doar să pregătească transferarea, dar a şi garantat integritatea necondiționată a Tezaurului României atât în timpul transportării, cât şi pe întreaga durată a ulterioarei lui păstrări.
Trebuie să spun că în Rusia au fost trimise nu numai rezervele de aur ale Băncii Centrale a României, dar, efectiv, toate economiile băncilor private românești, ale companiilor și ale cetățenilor. Inventarul a cuprins: documente, manuscrise, monede vechi, tablouri, cărți rare, arhivele mănăstirilor din Moldova și Țara Românească, colecţiile muzeistice aparținând instituţiilor publice și celor private, precum și 93,4 tone de aur.
Întrucât toate aceste comori au fost descrise în cel mai amănunţit mod cu putinţă în procesul verbal de transmitere, nu este dificil să calculăm valoarea lor actuală (desigur, cu excepţia valoarii pur istorice a exponatelor de muzeu) : 2 miliarde 800 milioane de dolari.

“Aurul românesc” a fost transmis în Rusia în două etape: la 12 și 14 decembrie 1916 – în 17 vagoane cuprinzând 1738 lăzi, cu un conţinut în valoare de 314 580 456 lei şi 84 de bani. Acestor lăzi li s-au adăugat altele două cu bijuteriile ale Reginei Maria, toate în valoare de 7 milioane de lei.
În zilele de 23-27 iulie 1917 (deja după revoluția din februarie), a fost trimis la al doilea eşalon cu părţi ale Tezaurului României: 24 de vagoane, bunurile având o valoare de inventar de 7,5 miliarde de lei. Sub paza unei unități de cazaci trenul a ajuns cu bine la Moscova, la 3 august 1917.

Apoi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat: o bandă bolşevică de terorişti a acaparat puterea sub directa conducere a Statului Major german, iar la 26 ianuarie 1918 Leiba Dovidovici Bronstein, alias Troțki, a declarat public cu cinism: „Activele româneşti plasate la Moscova, vor fi indisponibile pentru oligarhia română. Guvernul sovietic îşi asumă obligaţia de păstrare a acestor active, ca şi pe cea de returnare ulterioară a lor în mâinile poporului român “.
Cuvântul lui Leiba este lege, astfel încât poporul român, care de mult şi-a răsturnat regii, așteaptă şi în prezent să-i fie restituit propriul Tezaur. Pentru a aprecia întreg cinismul situației trebuie să amintim în mod neapărat despre cele trei restituiri oficiale, făcute în 1935, în 1956 și 2008. Aceste restituiri au fost însoţite de o retorică triumfalistă de genul celei din următorul comunicat publicat la 12 iunie 1956 în presa sovietică: “În toți acești ani poporul sovietic a păstrat cu meticuloasă grijă operele de artă de o mare valoare istorică și artistică. Guvernul URSS și poporul sovietic au tratat întotdeauna aceste valori ca fiind proprietatea inalienabilă a poporului român”.

E frumos, nu-i așa? E nobil. E onest. Cum i se şi cuvine oricărei ţări cu demnitate, nemaivorbind despre o superputere. Am înapoiat picturi, desene, manuscrise, hrisoave, arhive, monede de aur, medalioane, icoane, odoare bisericeşti, am înapoiat până și rămășițele pământești ale eminentului gânditor Dimitrie Cantemir. Am uitat însă un mizilic colea: să restituim 93,4 tone de aur. Acest mizilic nu a făcut obiectul sentimentelor bolşevicilor de solidaritate de clasă cu poporul român. După cum nu a făcut nici obiectul obligaţiunilor de restituire a ceea ce nu-ţi aparţine.
România nu a încetat niciodată să revendice restituirea de către Rusia a ceaa ce fusese transmis, pe cuvânt de onoare, spre păstrare în anii Primului Război Mondial. Din toate declaraţiile publicate în presa sovietică reiese clar şi univoc faptul că Uniunea Sovietică a recunoscut întotdeauna dreptul de proprietate al României asupra Tezaurului său.
Şi atunci, care-i problema?! De unde apar astăzi aceste cinice şi monstruoase fraze ale oficialilor ruși privind chestiuni de interes pur istoric?! AU FURAT CEEA CE NU NE APARŢINE! Şi ne-au făcut pe toţi ostatici ai acestei meschinării! Pe toți cetățenii Rusiei! De ce eu, de ce anume eu, trebuie să trăiesc cu sentimentul că sunt cetăţean al unei ţări care săvârşeşte pe faţă şi cinic cea mai oribilă crimă damnată de codul moralei creştine: înşelarea celor care ţi-au dat încredere?
La Dante Alighieri, cei care au înșelat încrederea sunt supuşi la cele mai îngrozitoare cazne în cea de-a noua - ultima – treaptă a Iadului: pe lacul îngheţat Cozit dracii le sfârtca capetele
Pentru orice creștin nu există o crimă mai oribilă decât înşelarea celor care ţi-au dat încredere. Și aici nu mai este vorba despre cântecelele şi ţopăiturile celor de la Pussy Riot în biserică, aici este vorba despre un lucru cu mult mai îngrozitor.
Din păcate însă, nimărui nu-i pasă de “aurul românesc”. De Riot Pussy – da, aceasta este o crimă strigătoare la cer împotriva puterii. Pe când tezaurul furat altui neam, propriului nostru aliat, care ne-a încredinţat toată averea sa, e aşa, un fleac , „o chestiune istorică”.

luni, 12 noiembrie 2012

Mesaj de la Lord Sananda

Va rog verificati veridicitatea datelor in zonele afectate de Sandy si anuntati-ma si pe mine :

Mesaj de la Lord Sananda, aflat în Noul Ierusalim Celest.
(3 nov.2012; channeler Elizabeth Trutwin)

"Bun găsit! Cel care vă vorbește este Sananda, Domnul.

Sunt o mulțime de probleme care vă afectează acum viața, cum ar fi cele din domeniile sistemului monetar, juridic, guvernamental, medical, de scuritate și toate celelalte care au tangențe cu aceste domenii, care au ținut matricea holografică a Pământului captivă în dimensiunea a 3-a, o foarte lungă perioadă de timp.

Puternicele forțe ale Luminii au monitorizat de foarte mult timp planeta voastră, urmărind înaintarea umanității pe calea spre Ascensiune în dimensiuni superioare, și pentru ca Pământul să devină cel de al 33-lea membru al Federației Intergalactice a Lumilor.

Când bomba atomică a fost detonată pe planeta voastră, Ființele Galactice superioare au fost autorizate să intervină la anumite niveluri și pentru probleme punctuale, prin care să se prevină o repetare a acelei periculoase acțiuni.

După marele război galactic, care s-a produs în urmă cu cca 5000 de ani, exista în vigoare un acord de neutilizare a armelor atomice, ca urmare a efectelor dezastruase pe care le au nu numai asupra planetei unde s-a produs detonația dar și pe planetele vecine din acel sistem solar.

Începând din 1947, armata Statelor Unite, folosind sistemul radar, a provocat incidente cu diferite nave spațiale și a descoperit că rase extraterestre erau deja prezente pe Terra. Au fost, deasemenea, găsite hărți folosite de Hitler care dovedeau că în Pământul interior existau forțe concurente preocupate de crearea unor baze militare pe Lună și pe Marte.

Ca urmare, Președintele Eisenhower a ordonat CIA să se ocupe de monitorizarea activităților ființalor extraterestre, acesta fiind momentul elaborării unui program spațial secret. NASA a fost creată ca organizație de acoperire a adevăratelor preocupări legate de existența și activitatea extratereștrilor. "Programul aeronautic al Agentiei pentru Siguranța Națională " avea ca activitate de bază cercetarea și crearea tehnologiilor necesare pentru colonizarea Lunii și a planetei Marte.
Intre timp, pe piața neagră s-au vândut zece mici pachete conținând material nuclear.

Având ca document legal decretul Creatorului, elaborat după încheierea războiului galactic, de acum 5000 de ani, și ținând cont de mai recentele descoperiri îngrijorătoare (enumerate mai sus), Civilizațiile Galactice au decis să se implice pentru prevenirea unor acțiuni pe Pământ, de către forțele ostile climatului de pace.

Ca răspuns la chemarea Pământului, am timis milioane de ființe galactice care să trăiască pe planetă, fără a le șterge amintirile și aptitudinile, pentru a ajuta hologramei Pământului și eliminarea întunericului.

Trebuie să vă spunem că recentul uragan Sandy, care a cauzat atât de multe probleme în oraşele New York, New Jersey în Connecticut şi alte zone, nu s-a produs din întâmplare. El a scos în evidență capacitatea tehnologiilor galactice de scoate la lumină activitățile clandestine.

Este vorba în primul rând de Wall Street. Menţinând viteze ridicate ale uraganului, cu deosebire în zona Manhattan timp de două zile, starea vremii a provocat închiderea piețelor de capital și de mărfuri, prin aceasta dându-se posibilitatea computerelor rețelei galactice să anihileze tranzacțiile comerțului cu obligațiuni ale celor 190 țări cu interese financiare în rețea. Toate înregistrările computerizate au fost resetate iar conturile bancare s-au golit. Când operatorii IT s-au întors la slujbă și au pornit computerele, pe ecranele monitoarelor s-a afișat un mesaj de eroare, consfințind faptul că nu se mai puteau reface înregistrările. Orice efort de refacere a evidențelor în tranzacțiile bancare se va dovedi zadarnic.

Un alt aspect scos în evidență de evenimente tragice: Poliția din New York, în mare parte este coruptă. In dimineața zilei de 11 septembrie 2001 cei care trebuiau să anunțe NESARA, au fost uciși. La scurt timp după exploziile care au avut loc, corpurile lor au fost surprinse de dărâmături.

Anailzele ulterioare privind modul în care s-a acționat, controalele poliției, toate mişcările de oameni, supravegherea video, modul cum s-a realizat siguranța zborurilor pe aeroporturi și în aer, depozitele de droguri, bani și valori, dispărute, desființarea criminală a supravegherii unor zone, documentele (inclusiv înregistrările) deținute de poliție, care au dispărut (ceea ce va face imposibilă formarea unor capete de acuzare împotriva celor care au pus la cale atentatele, pentru a acoperi fraude uriașe și implicări ale unor înalți funcționari), toate au dovedit că nimic nu concordă cu comunicatele și explicațiile care s-au dat, inclusiv asupra adevăraților făptuitori.

Națiunile unite: Această organizație este subordonată Papei și controlată financiar de Banca Vaticanului. Toate ajutoarele și recompensele pentru diverse acțiuni ale ONU, în diversele țări, sunt controlate de Vatican. Toate națiunile celor două Americi, precum și Caraibele, sunt supervizate de o organizație a statelor americane. Practic Organizația Națiunilor Unite nu mai există, ea fiind doar un loc al intereselor Vaticanului și colaboratorilor săi.

Banca Federală din New York a fost, practic, dizolvată. Toate înregistrările din calculatoare care evidențiau legăturile financiare cu guvernul, cu elitele bancare, cu băncile subordonate și subsidiare nu vor mai putea fi refăcute.

Mass-media a făcut sondaje privind nivelul de conștiință și a ajuns la concluzii total nesatisfăcătoare, printre principalele cauze ale degradării aflându-se sexualitatea, scandalurile politice, corupția și cultura pop. Toate asta au devenit produsele de bază cu care este alimentează populația prin diversele canale: video, internet, radio. Programele de televiziune sunt verificate și controlate foarte puțin sau deloc.

În ceea ce ne privește, ne-am format o infrastructură care conectează direct navele noastre spațiale cu majoritatea posturilor de televiziune , radio și internet aflate pe Pământ. Intenționăm ca în curând să creăm posibilitatea oricărui pământean deținător al unui echipament de recepție (calculator, televizor sau aparat de radio) să poată cunoaște adevărul despre oricare din emisiunile transmise, doar apăsând pe un buton. În felul acesta, orice minciună va avea cele mai scurte picioare.

Ravagiile în plan material ale uraganului Sandy, vor fi compensate de avantajele în plan spiritual. După octombrie 2012, oamenii, și în special cei afectați direct, vor fi mai preocupați de aspectele spirituale, acțiune atât de importantă în această ultimă parte a anului. Ei vor conștientiza mult mai acut cât de efemeră și iluzorie este materialitatea lumii.

Cu privire la interesul poporului american asupra alegerilor prezidențiale, rezultatul va veni printr-o Grație Divină.

Revernind la data de 11 nov. 2012, putem spune că portalul acesta, 11.11, va aduce energii de mai multă pace și liniște, energii de împăcare. Fiecare dintre voi, va putea simți, la deschiderea portalului, Grația Divină a împăcării cu sine și cu cei din jur. La acea dată este bine să aveți preocupări domestice mai puține și să vă rezervați timp pentru meditație. În starea de meditație, să încercați să vă concentrați asupra Inimii Sacre. Mulți veți putea percepe energia caldă a iubirii care intră prin creștetul capului și iese prin tălpile picioarelor în pământ. Vă puterți imagina că această energie o primiți de la Marele Soare Central. Energiile pe care le veți încorpora din acel portal, vă pregătesc pentru Marele Portal din 12 dec. 2012, 12-12-12. Amândouă aceste vortexuri de energie vor fi determinante pentru ceea ce așteptați să se producă pe 21 dec. 2012.

Elizabeth
În cele 40 de zile din intervalul 11 nov. - 21. dec. 2012, tuturor ființelor Pământului li se pun la dispoziție energiile divine care să le pregătească ființa pentru momentul ascensionării. Din aceste energii veți putea asimila atât cât sunteți de pregătiți, cât sunteți de purificați. Faceți, în această perioadă, cât mai multe fapte bune, fiți deschiși și iubitori, faceți cadouri, faceți-le bucurii altora, împărțiți cu cei care se bucură să primească și care nu au. Misiunea voastră este să răspândiți iubirea. În aceste 40 de zile, împăcați-vă cu cei cu care erați supărați! Fiți mereu cu inima deschisă. Dacă veți proceda astfel, aveți mari șanse ca Grația Divină să se abată și asupra voastră. Trimiteți în această perioadă, din starea de meditație, sentimentele voastre de iubire către cunoscuți și necunoscuți, către părieteni și dușmani, către cei de-aproape și cei de departe, către cei vii și cei morți.
Culcați-vă și trezițivă cu gânduri de iubire către toată omenirea, către Mama Gaia, către ființele din întregul univers și către Divinitate.
Primiți iubirea mea, din Noul Ierusalim, Sananda. "

SURSA: http://lightworkers.org/channeling

sâmbătă, 3 noiembrie 2012

Zei cu piele albasta : KrishnaDwarka (Dvarka, Dwaraka, sau Dvaraka, este un oraș în statul Gujarat din India). Dwarka, de asemenea, este cunoscut sub numele de Dwarawati; în literatura de specialitate sanscrită este evaluat ca fiind unul dintre cele șapte cele mai vechi orașe din țară.
Orasul legendar al Dvaraka a fost locuința a Domnului Krishna.
Se crede că din cauza avarierea si distrugerea , Dvaraka s-a scufundat de șase ori și Dwarka modern este orașul al saptea construit în zonă. Conform legendei hinduse, Krishna zeul, a construit un oraș care a fost în cele din urmă distrus de creșterea nivelului mării. Acum, arheologi și scafandri Marinei indiene cauta unde sunt ruinele subacvatice, investigheaza la Dwarka de pe coasta de vest a Indiei, declarat a fi orașului lui Krișna. Eforturile lor, se speră, va rezolva dezbaterea despre vârsta și autenticitatea site-ului lângă templul Samudranaraya.
Scufundatorii au colectat probe de blocuri și care vor fi datate acum.

Savanți tradiționali hindusi si scripturile antice hinduse fac referire ca si cand locația a fi foarte veche, inițial construita cu mai multe mii de ani în urmă. Astfel de noțiuni sunt, desigur, vehement respinse de oamenii de stiinta , deși ei sunt dispuși să admită că există dovezi care indică o vârstă de 32000 ani.
Primele săpături arheologice de la Dwaraka s-au făcut de către Colegiul Deccan, și Departamentul de Arheologie, guvernul din Gujarat, în 1963, sub conducerea HD Sankalia. Acestea au arătat multe artefacte arheologice .
Marina (MAU), în comun de către Institutul Național de Oceanografie si arheologie din India, sub îndrumarea dr. Rao, un mare savant in arheologie marina au format o echipă compusa din experți exploratori subacvatici, scufundatori fotografi și arheologi, folosind tehnici moderne. Această echipă a desfășurat 12 expeditii archaeologice marine între 1983 din 1992 și articole și antichități au fost recuperate si aduse in Laboratorul de Cercetare fizică pentru datare.Aceste artefacte au fost găsite aparțind perioadei intre secolele 15 până la secolul 18 î.Hr.
În marea lui lucrare, The Lost City of Dwaraka, dr. Rao a dat detalii științifice ale acestor descoperiri și artifacte.
Intre 1983-1990, localitatea fortificata Dwaraka a fost descoperita, extinsa pe mai multe mile de la țărm. Localitatea a fost construită în șase sectore, urmand de-a lungul malurile unui râu. Fundație din bolovani din zidurile orașului dovedește că terenul a fost recuperat din mare. ASI a efectuat un al doilea tur de săpături în 1979 în temeiul SR Direction.
He Rao găsit o ceramica distinctă cunoscuta sub numele de obiecte lucioase roșii, care ar putea fi mult mai veche de 32000 ani .
 
Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog Directory Director web luxdesign28.roClickLink.ro